Akcjonariat

 

(stan na 20.05.2019)

Struktura akcjonariatu Liczba głosów i akcji**** Akcjonariat według liczby akcji
A. Luzon Development and Energy Group Ltd.* 108 349 187 66,1%
Nationale Nederlanden OFE** 23 884 091 14,6%
MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny** 12 983 803 7,9%
Pozostali 18 793 732 11,5%
Razem*** 164 010 813 100%
Akcjonariat Według Liczby Głosów / Akcji
glosy
* Pośrednio poprzez ITR Dori BV
** Na podstawie zawiadomień złożonych przez akcjonariuszy w AFM po umorzeniu przez Spółkę akcji własnych w dniu 1 marca 2017r. ( link do strony AFM )
*** Liczba akcji na dzień 1 marca 2017 (po umorzeniu przez Spółkę akcji własnych nabytych w grudniu 2016r. w celu umorzenia)
**** Każda akcja daje prawo do jednego głosu. Spółka informuje, iż w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, może być w posiadaniu akcji własnych, o czym regularnie informuje w raportach bieżących. Zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, prawo głosu z akcji własnych nie jest wykonywane.