Shmuel Rofe

 

Członek Rady Nadzorczej

Shmuel Rofe – Niezależny Członek Rady Nadzorczej Ronson Development SE
Od 2014 Pan Rofe jest przedsiębiorcą oraz konsultantem w zakresie nieruchomości. W latach 2009-2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Ogen Properties Ltd., gdzie zajmował się wszelkimi aspektami spółki publicznej z branży nieruchomości, był odpowiedzialny za analizę oraz zakup nieruchomości, transakcje zbycia oraz umowy leasingu na dużą skalę. W latach 2004-2009 był on Dyrektorem Finansowym oraz Prezesem Zarządu Gilaz Properties Ltd. Jako Dyrektor Finansowy był on odpowiedzialny za wszelkie kwestie związane z raportowaniem, administrowaniem oraz kwestiami finansowymi. Przeprowadzał procesy emisji akcji oraz obligacji, włącznie ze współpracą z SEC, subemitentami oraz inwestorami instytucjonalnymi. Jako Prezes Zarządu prowadził wszelkie kwestie związane z działalnością spółki publicznej z branży nieruchomości, był odpowiedzialny za identyfikację nieruchomości, rozwój oraz marketing związany z nieruchomościami mieszkalnymi. Był również odpowiedzialny za współpracę z lokalnymi inwestorami instytucjonalnymi, w tym także firmami ubezpieczeniowymi oraz funduszami emerytalnymi. W latach 2001-2004 Pan Rofe był Dyrektorem Finansowym Zementcal Ltd. Był on odpowiedzialny za wszelkie kwestie związane z raportami, nabywaniem oraz HR, w tym także kwartalnym raportowaniem. Zajmował się kwestiami związanymi z zawieraniem umów z dostawcami oraz zarzadzaniem budżetem projektów. W latach 1999-2001 był kontrolerem na Uniwersytecie w Hajfie, w Izraelu.