Przemysław Kowalczyk

 

Członek Rady Nadzorczej

Przemysław Kowalczyk – Niezależny Członek Rady Nadzorczej Ronson Development SE
Przemysław Kowalczyk został mianowany Członkiem Rady Nadzorczej Ronson Development SE 30 czerwca 2011 roku. Od 2010 roku pan Kowalczyk jest niezależnym doradcą biznesowym i działa w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W latach 2002 – 2009 był członkiem Zarządu w Volkswagen Bank Polska Group. W latach 1994 – 2002 pan Kowalczyk działał w sektorze bankowym w Szwajcarii i Polsce sprawując liczne funkcje, m. in. przewodniczącego Departamentu Skarbu w Bankgesellschaft Berlin (Polska) S.A. Jego obecna kadencja jako członka Rady Nadzorczej kończy się w czerwcu 2015 roku. Nie występuje konflikt interesów pomiędzy działalnością Spółki a działalnością wymienionych podmiotów, w którą zaangażowany jest pan Kowalczyk.