Zarząd i Rada Nadzorcza

 

Prezes Zarządu
Boaz Haim
Dyrektor Finansowy, Wiceprezes Zarządu
Yaron Shama
Dyrektor ds. Sprzedaży, Wiceprezes Zarządu
Andrzej Gutowski
Dyrektor Marketingu i Innowacji, Członek Zarządu
Karolina Bronszewska

Członek Zarządu
Alon Haver

 
 
Rada Nadzorcza Stanowisko
Amos Luzon Przewodniczący Rady Nadzorczej
Alon Kadouri Członek Rady Nadzorczej
Ofer Kadouri Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Kowalczyk Członek Rady Nadzorczej
Piotr Palenik Członek Rady Nadzorczej
Shmuel Rofe Członek Rady Nadzorczej