Terminy publikacji

 

  1. 2021-03-11 Jednostkowy raport roczny za 2020 rok (obejmujący informację o wynikach finansowych w okresie 3 miesięcy kończącym się 31 grudnia 2020 roku)
  2. 2021-03-11 Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok (obejmujący informację o wynikach finansowych w okresie 3 miesięcy kończącym się 31 grudnia 2020 roku)
  3. 2021-05-13 Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2021 roku
  4. 2021-08-12 Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 roku (obejmujący informację o wynikach finansowych w okresie 3 miesięcy kończącym się 30 czerwca 2021 roku)
  5. 2021-11-10 Skonsolidowany raport kwartalny za okres pierwszych 9 miesięcy 2021 roku (obejmujący również informację o wynikach finansowych w okresie 3 miesięcy kończącym się 30 września 2021 roku)