Amos Luzon

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Amos Luzon jest członkiem Rady Nadzorczej Ronson od kwietnia 2016r. a od kwietnia 2017 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady. Jednocześnie – od początku 2017r. – Pan Luzon jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Amos Luzon Development i Energy Group Ltd. (poprzednia nazwa: „U.Dori Group”) po tym jak został akcjonariuszem kontrolującym Grupę Dori w dniu 14 stycznia 2016 r. oraz Dyrektorem Zarządzającym Grupą Dori (poprzedzone nabyciem akcji Grupy Dori od Gazit-Globe Israel (Development) Ltd). („Gazit-Globe”). Od 1995 r. Pan Luzon jest właścicielem oraz Dyrektorem Zarządzającym (CEO) prywatnej spółki A. Luzon Properties and Investments Ltd., którą kontroluje posiadając 99% udziałów. Spółka prowadzi działalność na rynku nieruchomości.