Nir Netzer

 

Prezes Zarządu

Pan Netzer ma szerokie doświadczenie w zakresie zarządzania międzynarodowymi spółkami. Od 2009 roku Pan Netzer pełni funkcję Prezesa Zarządu DEN Financial Consultancy LTD, izraelskiej spółki, która inwestuje, współfinansuje oraz zapewnia usługi finansowe krajowym oraz zagranicznym podmiotom celem prowadzenia inwestycji, finansowania, pozyskiwania funduszy oraz realizacji projektów. W latach 2008 – 2009 Pan Netzer zajmował stanowisko Prezesa Zarządu G.H. East Europe Limited, dewelopera (spółki cypryjskiej, której udziałowcem jest Gamla Group and Harel Insurance Group). W tym okresie był on, między innymi, odpowiedzialny za wszelkie działania międzynarodowego dewelopera, który posiada oddziały w Rumunii oraz w Polsce. W okresie 2003 – 2007 był on Dyrektorem Finansowym Engel East Europe N.V. (EEE), dewelopera (spółki holenderskiej obecnej na AIM London Market), między innymi, odpowiedzialnym za Międzynarodowe Relacje z Udziałowcami, Inwestorami oraz strategicznymi Partnerami jak również za kwestie związane z Finansami, Podatkami, Raportowaniem oraz Księgowością. W latach 1998 – 2003 Pan Netzer pracował dla PWC Israel jako audytor zajmujący się zarządzaniem projektami audytorskimi dla krajowych oraz międzynarodowych klientów związanych z rynkiem nieruchomości, hi-tech, przemysłem, branżą medyczną oraz innymi obszarami działalności gospodarczej.