Rami Geris

 

Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu

Rami Geris
Rami Geris

Doświadczenie zawodowe

Od 30 czerwca 2017 Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu

2007 – 2017 Ronson Europe N.V. – Kontroler Finansowy – odpowiedzialny za przygotowywanie sprawozdań finansowych Spółki, prezentacji inwestorskich, kontrolę nad budżetowaniem jak również za kwestie podatkowe i wewnętrzne procedury.

2006 – 2007 E&Y Israel – Dział Kontroli Jakości, audyt w spółkach h na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel-Awiwie.

2004 – 2006 Zev Salomon & Co. Israel – auditor.