Raporty Okresowe

 

2024
2024-03-13Skonsolidowany Raport roczny za rok 2023
2024-03-13Jednostkowy Raport roczny za rok 2023
2023
2023-11-09Śródroczny Raport Finansowy za okres dziewięciu miesięcy zakończonych dnia 30 września 2023 roku.
2023-08-10Śródroczny Raport Finansowy za okres sześciu miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2023 roku
2023-05-15Śródroczny Raport Finansowy za okres trzech miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2023 roku
2023-03-16Skonsolidowany Raport roczny za rok 2022
2023-03-16Jednostkowy Raport roczny za rok 2022
2022
2022-11-10Śródroczny Raport Finansowy za okres dziewięciu miesięcy zakończonych dnia 30 września 2022 roku
2022-08-11Śródroczny Raport Finansowy za okres sześciu miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2022
2022-05-12Śródroczny Raport Finansowy za okres trzech miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2022
2022-03-17Wersje PDF plików opublikowanych w Jednostkowym oraz Skonsolidowanym Raporcie Rocznym za rok 2021 powyżej (plik ZIP ze wszystkimi PDF’ami wymienionymi poniżej)
2022-03-17Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2021 – pliki opublikowane poprzez system ESPI (ZIP)
2022-03-17Jednostkowy Raport Roczny za rok 2021 – pliki opublikowane poprzez system ESPI (ZIP)
2021
2021-11-10Śródroczny Raport Finansowy za okres dziewięciu miesięcy zakończonych dnia 30 września 2021
2021-08-10Raport półroczny 2021
2021-05-13Kwartalny Raport Finansowy Q1/2021
2021-03-11Jednostkowy Raport Roczny za rok 2020 – pliki opublikowane poprzez system ESPI (ZIP)
2021-03-11Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2020 – pliki opublikowane poprzez system ESPI (ZIP)
2021-03-11Wersje PDF plików opublikowanych w Jednostkowym oraz Skonsolidowanym Raporcie Rocznym za rok 2020 powyżej (plik ZIP ze wszystkimi PDF’ami wymienionymi poniżej)
2020
2020-11-10Kwartalny Raport Finansowy Q3/2020
2020-08-12Raport półroczny 2020
2020-05-14Kwartalny Raport Finansowy Q1/2020
2020-03-11Raport Roczny za rok 2019
2019
2019-11-07Kwartalny Raport Finansowy Q3/2019
2019-08-13Raport półroczny 2019
2019-05-14Kwartalny Raport Finansowy Q1/2019
2019-03-14Raport Roczny za rok 2018
2018
2018-11-07Kwartalny Raport Skonsolidowany Q3/2018
2018-08-08Raport półroczny 2018
2018-05-09Kwartalny Raport Skonsolidowany Q1/2018
2018-03-08Raport Roczny za rok 2017
2017
2017-11-07Kwartalny Raport Skonsolidowany Q3/2017
2017-08-04Raport półroczny 2017
2017-05-09Kwartalny Raport Skonsolidowany Q1/2017
2017-02-16Raport Roczny za rok 2016
2016
2016-11-15Kwartalny Raport Skonsolidowany Q3/2016
2016-08-04Raport półroczny 2016
2016-05-06Kwartalny Raport Skonsolidowany Q1/2016
2016-03-03Raport Roczny za rok 2015
2015
2015-11-05Kwartalny Raport Skonsolidowany Q3/2015
2015-08-06Raport półroczny 2015
2015-05-06Kwartalny Raport Skonsolidowany Q1/2015
2015-02-19Raport Roczny za rok 2014
2014
2014-11-06Kwartalny Raport Skonsolidowany Q3/2014
2014-08-06Raport półroczny 2014
2014-05-08Kwartalny Raport Skonsolidowany Q1/2014
2014-03-06Raport Roczny za rok 2013
2013
2013-11-06Kwartalny Raport Skonsolidowany Q3/2013
2013-08-07Raport półroczny 2013
2013-05-08Kwartalny Raport Skonsolidowany Q1/2013
2013-03-06Raport Roczny za rok 2012
2012
2012-11-07Kwartalny Raport Skonsolidowany Q3/2012
2012-08-09Raport półroczny 2012
2012-05-09Kwartalny Raport Skonsolidowany Q1/2012
2012-03-07Raport Roczny za rok 2011
2011
2011-11-09Kwartalny Raport Skonsolidowany Q3/2011
2011-08-12Raport półroczny 2011
2011-05-13Kwartalny Raport Skonsolidowany Q1/2011
2011-03-09Raport Roczny za rok 2010
2010
2010-11-09Kwartalny Raport Skonsolidowany Q3/2010
2010-08-18Raport Półroczny 2010
2010-05-13Kwartalny Raport Skonsolidowany Q1/2010
2010-03-10Raport Roczny za rok 2009
2009
2009-11-10Kwartalny Raport Skonsolidowany 3Q/2009
2009-08-28Raport Półroczny 2009
2009-05-18Kwartalny Raport Skonsolidowany Q1/2009
2009-03-12Raport Roczny za rok 2008
2008
2008-11-11Kwartalny Raport Skonsolidowany Q3/2008
2008-09-26Raport półroczny 2008
2008-08-12Kwartalny Raport Skonsolidowany Q2/2008
2008-05-13Kwartalny Raport Skonsolidowany Q1/2008
2008-04-15Raport Roczny za rok 2007
2008-02-28Kwartalny Raport Skonsolidowany Q4/2007
2007
2007-11-13Kwartalny Raport Skonsolidowany Q3/2007