Raporty Bieżące

 

2024
2024-04-11Raport bieżący (ESPI) nr 13 Wstępna informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z grupy Ronson w pierwszym kwartale 2024 roku
2024-04-02Raport bieżący (EBI) nr 7 Terminowy wykup oraz umorzenie wszystkich istniejących obligacji serii V
2024-03-14Raport bieżący (ESPI) nr 12 Zawarcie aneksu do porozumienia w sprawie umów inwestycyjnych z Amos Luzon Development and Energy Group Ltd.
2024-03-08Raport bieżący (EBI) nr 4 Umorzenie części obligacji serii V
2024-02-15Raport bieżący (EBI) nr 3 Podsumowanie emisji obligacji serii P2023A
2024-02-15Raport bieżący (ESPI) nr 11 Ostateczny przydział obligacji serii P2023A
2024-02-12Raport bieżący (ESPI) nr 10 Warunkowy przydział obligacji serii P2023A
2024-02-05Raport bieżący (ESPI) nr 9 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
2024-02-05Raport bieżący (ESPI) nr 8 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
2024-01-30Raport bieżący (EBI) nr 2 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku.
2024-01-25Raport bieżący (ESPI) nr 7 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
2024-01-25Raport bieżący (ESPI) nr 6 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
2024-01-25Raport bieżący (ESPI) nr 5 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
2024-01-25Raport bieżący (ESPI) nr 4 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
2024-01-19Raport bieżący (EBI) nr 1 Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii P2023A oraz zatwierdzenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii P2023A
2024-01-16Raport bieżący (ESPI) nr 3 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
2024-01-16Raport bieżący (ESPI) nr 2 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
2024-01-11Raport bieżący (ESPI) nr 1 Wstępna informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z grupy Ronson w 2023 roku
2023
2023-12-01Raport bieżący (ESPI) nr 10 Brak wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2022
2023-11-09Raport bieżący (ESPI) nr 9 Zawarcie aneksu do porozumienia w sprawie umów inwestycyjnych z Amos Luzon Development and Energy Group Ltd.
2023-10-10Raport bieżący (ESPI) nr 8 Wstępna informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki grupy Ronson w trzecim kwartale 2023.
2023-07-25Raport bieżący (ESPI) nr 7 Zatwierdzenie prospektu Spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego
2023-07-11Raport bieżący (ESPI) nr 6 Wstępna informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki grupy Ronson w drugim kwartale 2023.
2023-07-03Raport bieżący (EBI) nr 6 Emisja obligacji serii X
2023-06-29Raport bieżący (ESPI) nr 5 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Development SE uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2022
2023-05-25Raport bieżący (ESPI) nr 4 Zawarcie porozumienia w sprawie umów inwestycyjnych z Amos Luzon Development and Energy Group Ltd.
2023-04-28Raport bieżący (ESPI) nr 3 Ustanowienie Publicznego Programu Emisji Obligacji
2023-04-12Raport bieżący (ESPI) nr 2 Wstępna informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z grupy Ronson w pierwszym kwartale 2023 roku
2023-03-06Raport bieżący (EBI) nr 2 Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego za rok 2022 oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2022
2023-01-31Raport bieżący (EBI) nr 1 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
2023-01-10Raport bieżący (ESPI) nr 1 Wstępna informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z grupy Ronson w 2022 roku
2022
2022-12-01Raport nr 28 Brak wypłaty dywidendy z zysku za rok 2021
2022-10-10Raport nr 27 Wstępna informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z grupy Ronson w trzecim kwartale 2022 roku
2022-07-08Raport nr 26 Wstępna informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z grupy Ronson w drugim kwartale 2022 roku
2022-07-07Raport bieżący (EBI) nr 2 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz ponowne powołanie członków Zarządu w związku ze zmianami w Statucie
2022-06-30Raport nr 25 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Development SE uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2021
2022-05-09Raport bieżący (EBI) nr 1 Terminowy wykup oraz umorzenie wszystkich obligacji serii T
2022-04-19Raport nr 24 Wyrażenie zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym
2022-04-11Raport nr 23 Wstępna informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z grupy Ronson w pierwszym kwartale 2022 roku
2022-03-30Raport nr 22 Zawarcie umowy znaczącej dotyczącej nabycia nieruchomości
2022-03-09Raport nr 21 Złożenie wniosku o wycofanie akcji Ronson Development SE z obrotu na rynku regulowanym GPW
2022-03-08Raport nr 20 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 procent głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ronson Development SE
2022-03-08Raport nr 19 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Ronson Development SE w dniu 8 marca 2022 roku
2022-03-08Raport nr 18 Otrzymanie przez Spółkę żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad uchwały w sprawie wycofania akcji z Spółki z obrotu na rynku regulowanym
2022-02-22Raport nr 17 Zawarcie umowy inwestycyjnej
2022-02-18Raport nr 16 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Ronson Development SE
2022-02-18Raport nr 15 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2022-02-14Raport nr 14 Ogłoszenie żądania przymusowego wykupu akcji spółki Ronson Development SE
2022-02-01Raport nr 13 Zawarcie umów inwestycyjnych
2022-01-26Raport nr 12 Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego za rok 2021 oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021
2022-01-24Raport nr 11 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2022-01-20Raport nr 10 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2022-01-17Raport nr 9 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2022-01-13Raport nr 8 Zawarcie umów znaczących dotyczących nabycia nieruchomości
2022-01-13Raport nr 7 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2022-01-12Raport nr 6 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
2022-01-11Raport nr 5 Zawarcie umowy znaczącej nabycia nieruchomości
2022-01-10Raport nr 4 Wstępna informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z grupy Ronson w 2021 roku
2022-01-05Raport nr 3 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2022-01-04Raport nr 2 Zmiana przedwstępnej umowy dotyczącej nabycia nieruchomości
2022-01-04Raport nr 1 Zmiana przedwstępnej umowy dotyczącej nabycia nieruchomości
2021
2021-12-31Raport nr 99 Zawarcie umowy znaczącej nabycia nieruchomości
2021-12-29Raport nr 98 Decyzja Zarządu o podjęciu działań mających na celu rozszerzenie przedmiotu faktycznie wykonywanej działalności o tzw. najem instytucjonalny
2021-12-29Raport nr 97 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-12-27Raport nr 96 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-12-21Raport nr 95 Zawarcie umowy znaczącej dotyczącej nabycia nieruchomości
2021-12-14Raport nr 94 Zawarcie umowy znaczącej dotyczącej nabycia nieruchomości
2021-12-14Raport nr 93 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-12-14Raport nr 92 Zawarcie umów znaczących dotyczącej nabycia nieruchomości
2021-12-13Raport nr 91 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-12-09Raport nr 90 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-12-08Raport nr 89 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-12-06Raport nr 88 Zmiana przedwstępnej umowy znaczącej dotyczącej nabycia nieruchomości
2021-12-02Raport nr 87 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-12-01Raport nr 86 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-11-30Raport nr 85 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-11-29Raport nr 84 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-11-25Raport nr 83 Zawarcie umowy znaczącej nabycia nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta
2021-11-25Raport nr 82 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-11-24Raport nr 81 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-11-23Raport nr 80 Rezygnacja Członka Zarządu Spółki
2021-11-23Raport nr 79 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-11-22Raport nr 78 Zmiana przedwstępnej umowy znaczącej dotyczącej nabycia nieruchomości
2021-11-22Raport nr 77 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-11-19Raport nr 76 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-11-17Raport nr 75 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-11-16Raport nr 74 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-11-10Raport nr 73 Korekta raportu okresowego za III kwartał 2021 roku
2021-11-09Raport nr 72 Informacja o zmianie warunków emisji obligacji
2021-11-05Raport nr 71 Informacja o odbyciu Zgromadzeń Obligatariuszy oraz podjętych uchwałach
2021-10-28Raport nr 70 Zawarcie przedwstępnej umowy znaczącej dotyczącej nabycia nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta
2021-10-16Raport nr 69 Zawarcie przedwstępnej umowy znaczącej dotyczącej nabycia nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta
2021-10-14Raport nr 68 Ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzeń Obligatariuszy
2021-10-14Raport nr 67 Zawarcie umowy znaczącej nabycia nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta
2021-10-13Raport nr 66 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-10-11Raport nr 65 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-10-08Raport nr 64 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-10-08Raport nr 63 Wstępna informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z grupy Ronson w trzecim kwartale 2021 roku
2021-10-07Raport nr 62 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-10-06Raport nr 61 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-10-06Raport nr 60 Sprzedaż nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta
2021-10-04Raport nr 59 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-09-27Raport nr 58 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-09-24Raport nr 57 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-09-23Raport nr 56 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-09-23Raport nr 55 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-09-21Raport nr 54 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-09-20Raport nr 53 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-09-15Raport nr 52 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-09-14Raport nr 51 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-09-13Raport nr 50 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-09-10Raport nr 49 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-09-09Raport nr 48 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-09-08Raport nr 47 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-09-07Raport nr 46 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-09-07Raport nr 45 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Ronson Development SE
2021-09-06Raport nr 44 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-09-02Raport nr 43 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-09-01Raport nr 42 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-08-31Raport nr 41 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-08-30Raport nr 40 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-08-27Raport nr 39 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-08-26Raport nr 38 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-08-25Raport nr 37 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-08-24Raport nr 36 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-08-17Raport nr 35 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Ronson Development SE
2021-08-17Raport nr 34 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Ronson Development SE
2021-08-13Raport nr 33 : Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-08-13Raport nr 32 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Ronson Development SE
2021-08-11Raport nr 31 Zawarcie ostatecznej umowy znaczącej dotyczącej nabycia nieruchomości
2021-08-05Raport nr 30 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2021 roku
2021-07-08Raport nr 29 Wstępna informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z grupy Ronson w drugim kwartale 2021 roku
2021-07-01Raport nr 27 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Ronson Development SE w dniu 30 czerwca 2021 roku - korekta
2021-06-30Raport nr 28 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ronson Development SE
2021-06-30Raport nr 27 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Ronson Development SE w dniu 30 czerwca 2021 roku
2021-06-30Raport nr 26 Treść projektu uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
2021-06-29Raport nr 25 Zawarcie ostatecznej umowy znaczącej dotyczącej nabycia nieruchomości
2021-06-24Raport nr 24 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo
2021-06-22Raport nr 23 Wcześniejszy wykup obligacji serii U
2021-06-02Raport nr 22 Zawarcie przedwstępnej umowy znaczącej dotyczącej nabycia nieruchomości
2021-06-02Raport nr 21 Zawarcie przedwstępnej umowy znaczącej dotyczącej nabycia nieruchomości
2021-06-02Raport nr 20 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Development SE
2021-05-28Raport nr 19 Zawarcie umów znaczących na generalne wykonawstwo
2021-05-28Raport nr 18 Powołanie Członka Zarządu Spółki ds. Marketingu i Innowacji oraz zmiana stanowiska Wiceprezesa Zarządu ds. Marketingu i Sprzedaży
2021-05-27Raport nr 17 Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020
2021-05-26Raport nr 16 Załącznik nr 1 do Raportu nr 16
2021-05-26Raport nr 16 Zawiadomienie od Amos Luzon Development and Energy Group Ltd. o ogłoszeniu zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki
2021-05-26Raport nr 15 Zawiadomienie od Amos Luzon Development and Energy Group Ltd. o zamiarze ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki
2021-04-15Raport nr 14 Emisja obligacji serii W oraz nabycie innych obligacji w celu umorzenia
2021-04-13Raport nr 13 Zmiana przedwstępnej umowy znaczącej dotyczącej nabycia nieruchomości
2021-04-12Raport nr 12 Wstępna informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z grupy Ronson w pierwszym kwartale 2021 roku
2021-04-01Raport nr 11 Odstąpienie od istotnej umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości
2021-03-03Raport nr 10 Zawarcie przedwstępnej umowy znaczącej dotyczącej nabycia nieruchomości
2021-02-15Raport nr 9 Odstąpienie od istotnej umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości
2021-02-12Raport nr 8 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo
2021-02-11Raport nr 7 Zawarcie ostatecznej umowy znaczącej dotyczącej nabycia nieruchomości
2021-01-29Raport nr 6 Zawarcie przedwstępnej umowy znaczącej dotyczącej nabycia nieruchomości
2021-01-18Raport nr 5 Nabycie akcji własnych
2021-01-12Raport nr 4 Wstępna informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z grupy Ronson w 2020 roku
2021-01-12Raport nr 3 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
2021-01-11Raport nr 2 Nabycie akcji własnych
2021-01-04Raport nr 1 Nabycie akcji własnych
2020
2020-12-28Raport nr 56 Nabycie akcji własnych
2020-12-22Raport nr 55 Nabycie akcji własnych
2020-12-18Raport nr 54 Zawarcie umów znaczących dotyczących nabycia nieruchomości
2020-12-14Raport nr 53 Nabycie akcji własnych
2020-12-07Raport nr 52 Nabycie akcji własnych
2020-12-03Raport nr 51 Zawarcie przedwstępnej umowy znaczącej dotyczącej nabycia nieruchomości
2020-11-30Raport nr 50 Nabycie akcji własnych
2020-11-23Raport nr 49 Nabycie akcji własnych
2020-11-23Raport nr 48 Zawarcie przedwstępnej umowy znaczącej dotyczącej nabycia nieruchomości
2020-11-16Raport nr 47 Nabycie akcji własnych
2020-11-06Raport nr 46 Zawarcie przedwstępnej umowy znaczącej dotyczącej nabycia nieruchomości
2020-11-02Raport nr 45 Nabycie akcji własnych
2020-10-27Raport nr 44 Zawarcie umowy znaczącej dotyczącej nabycia nieruchomości
2020-10-26Raport nr 43 Nabycie akcji własnych
2020-10-19Raport nr 42 Nabycie akcji własnych
2020-10-12Raport nr 41 Nabycie akcji własnych
2020-10-07Raport nr 40 Wstępna informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z grupy Ronson w trzecim kwartale 2020 r.
2020-10-05Raport nr 39 Przedterminowy wykup w celu umorzenia obligacji serii S
2020-10-05Report nr 38 Nabycie akcji własnych
2020-10-02Raport nr 37 Emisja obligacji serii V
2020-09-28Raport No 36 Nabycie akcji własnych
2020-09-21Raport nr 35 Nabycie akcji własnych
2020-09-14Raport nr 34 Nabycie akcji własnych
2020-09-11Raport nr 33 Wykonanie opcji zlecenia realizacji etapu projektu wynikającej z umowy znaczącej na generalne wykonawstwo
2020-08-31Raport nr 32 Nabycie akcji własnych
2020-08-24Raport nr 31 Nabycie akcji własnych
2020-08-24Raport nr 30 Wypłata dywidendy za rok 2019
2020-08-14Raport nr 29 Zawarcie warunkowej przedwstępnej umowy znaczącej dotyczącej nabycia nieruchomości
2020-08-10Raport nr 28 Nabycie akcji własnych
2020-08-03Raport nr 27 Nabycie akcji własnych
2020-07-27Raport nr 26 Nabycie akcji własnych
2020-07-20Raport nr 25 Nabycie akcji własnych
2020-07-14Raport nr 24 Nabycie akcji własnych
2020-07-08Raport nr 23 Wstępna informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z grupy Ronson w drugim kwartale 2020 r.
2020-07-08Raport nr 22 Ustalenie szczegółowych warunków nabywania akcji własnych
2020-06-30Raport nr 21 Wypłata dywidendy za rok 2019
2020-06-30Raport nr 20 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ronson Development SE
2020-06-30Raport nr 19 Załącznik nr 1 do Raportu nr 19
2020-06-30Raport nr 19 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Ronson Development SE w dniu 30 czerwca 2020 roku
2020-06-19Raport nr 18 Załącznik nr 1 do Raportu nr 18
2020-06-19Raport nr 18 Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
2020-06-03Raport nr 17 Załącznik nr 2 do Raportu nr 17
2020-06-03Raport nr 17 Załącznik nr 1 do Raportu nr 17
2020-06-03Raport nr 17 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Development SE
2020-06-03Raport nr 16 Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019
2020-05-28Raport nr 15 Zawarcie umów kredytu
2020-05-22Raport nr 14 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej na generalne wykonawstwo
2020-05-04Raport nr 13 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo
2020-04-29Raport nr 12 Informacja dotycząca wpływu epidemii COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Ronson Development
2020-04-28Raport nr 11 Zawarcie umowy ostatecznej dotyczącej nabycia istotnej nieruchomości
2020-04-09Raport nr 10 Wykonanie trzeciej opcji kupna oraz zawarcie aneksów do umowy opcji kupna
2020-04-07Raport nr 9 Wstępna informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z grupy Ronson w pierwszym kwartale 2020 r.
2020-04-01Raport nr 8 Zawarcie przedwstępnej, warunkowej umowy znaczącej dotyczącej nabycia nieruchomości
2020-01-27Raport nr 7 Nabycie akcji własnych
2020-01-27Raport nr 6 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
2020-01-20Raport nr 5 Nabycie akcji własnych
2020-01-17Raport nr 4 Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. Finansowych
2020-01-13Raport nr 3 Nabycie akcji własnych
2020-01-09Raport nr 2 Wstępna informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z grupy Ronson w 2019 roku
2020-01-07Raport nr 1 Nabycie akcji własnych
2019
2019-12-31Raport nr 80 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo
2019-12-30Raport nr 79 Nabycie akcji własnych
2019-12-23Raport nr 78 Nabycie akcji własnych
2019-12-20Raport nr 77 Rozwiązanie umowy o genralne wykonawstwo
2019-12-20Raport nr 76 Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych
2019-12-16Raport nr 75 Nabycie akcji własnych
2019-12-09Raport nr 74 Nabycie akcji własnych
2019-12-05Raport nr 73 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo
2019-12-02Raport nr 72 Nabycie akcji własnych
2019-11-25Raport nr 71 Nabycie akcji własnych
2019-11-18Raport nr 70 Nabycie akcji własnych
2019-11-12Raport nr 69 Nabycie akcji własnych
2019-11-04Raport nr 68 Nabycie akcji własnych
2019-10-28Raport nr 67 Powołanie Prezesa Zarządu Spółki
2019-10-28Raport nr 66 Nabycie akcji własnych
2019-10-21Raport nr 65 Nabycie akcji własnych
2019-10-14Raport nr 64 Nabycie akcji własnych
2019-10-08Raport nr 63 Wstępna informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z grupy Ronson w trzecim kwartale 2019 r.
2019-10-07Raport nr 62 Zawarcie aneksu nr 2 do umowy opcji kupna (ang. call option agreement) i wykonanie drugiej opcji kupna
2019-10-07Raport nr 61 Nabycie akcji własnych
2019-09-30Raport nr 60 Nabycie akcji własnych
2019-09-24Raport nr 59 Nabycie akcji własnych
2019-09-18Raport nr 58 Zawarcie umowy ostatecznej dotyczącej nabycia istotnej nieruchomości w dzielnicy Ursus
2019-09-16Raport nr 57 Nabycie akcji własnych
2019-09-09Raport nr 56 Nabycie akcji własnych
2019-09-06Raport nr 55 Obligacje Serii R - Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy
2019-09-02Raport nr 54 Rezygnacja Prezesa Zarządu
2019-09-02Raport nr 53 Nabycie akcji własnych
2019-08-26Raport nr 52 Nabycie akcji własnych
2019-08-19Raport nr 51 Nabycie akcji własnych
2019-08-12Raport nr 50 Nabycie akcji własnych
2019-08-05Raport nr 49 Nabycie akcji własnych
2019-07-29Raport nr 48 Nabycie akcji własnych
2019-07-22Raport nr 47 Nabycie akcji własnych
2019-07-19Raport nr 46 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku
2019-07-15Raport nr 45 Nabycie akcji własnych
2019-07-08Raport nr 44 Nabycie akcji własnych
2019-07-05Raport nr 43 Wstępna informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z grupy Ronson w drugim kwartale 2019 r.
2019-07-01Raport nr 42 Nabycie akcji własnych
2019-06-28Raport nr 41 Załącznik nr 1 do Raportu nr 41
2019-06-28Raport nr 41 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2019-06-28Raport nr 40 Załącznik nr 1 do Raportu nr 40
2019-06-28Raport nr 40 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania (bezpośrednio) akcji Ronson Development SE
2019-06-25Raport nr 39 Wypłata dywidendy za rok 2018
2019-06-24Raport nr 38 Nabycie akcji własnych
2019-06-19Raport nr 37 Załącznik nr 1 do Raportu nr 37
2019-06-19Raport nr 37 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania (pośrednio) akcji Ronson Development SE
2019-06-17Raport nr 36 Nabycie akcji własnych
2019-06-11Raport nr 35 Załącznik nr 1 do Raportu nr 35
2019-06-11Raport nr 35 Rozpoczęcie kolejnej wspólnej pięcioletniej kadencji Rady Nadzorczej w niezmienionym składzie
2019-06-11Raport nr 34 Wypłata dywidendy za rok 2018
2019-06-11Raport nr 33 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 procent głosów
2019-06-11Raport nr 32 Załącznik nr 1 do Raportu nr 32
2019-06-11Raport nr 32 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Ronson Development SE w dniu 11 czerwca 2019 r.
2019-06-10Raport nr 31 Nabycie akcji własnych
2019-06-04Raport nr 30 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo
2019-06-03Raport nr 29 Nabycie akcji własnych
2019-05-27Raport nr 28 Nabycie akcji własnych
2019-05-20Raport nr 27 Załącznik nr 1 do Raportu nr 27
2019-05-20Raport nr 27 Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
2019-05-20Raport nr 26 Nabycie akcji własnych
2019-05-15Raport nr 25 Załącznik nr 2 do Raportu nr 25
2019-05-15Raport nr 25 Załącznik nr 1 do Raportu nr 25
2019-05-15Raport nr 25 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Development SE
2019-05-13Raport nr 24 Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018 i wypłaty dywidendy
2019-05-13Raport nr 23 Nabycie akcji własnych
2019-05-06Raport nr 22 Nabycie akcji własnych
2019-04-29Raport nr 21 Nabycie akcji własnych
2019-04-23Raport nr 20 Nabycie akcji własnych
2019-04-15Raport nr 19 Nabycie akcji własnych
2019-04-08Raport nr 18 Nabycie akcji własnych
2019-04-05Raport nr 17 Zawarcie aneksu do umowy opcji kupna (ang. call option agreement) i wykonanie pierwszej umowy opcji
2019-04-04Raport nr 16 Wstępna informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z grupy Ronson w pierwszym kwartale 2019 r.
2019-04-01Raport nr 15 Nabycie akcji własnych
2019-03-25Raport nr 14 Załącznik nr 1 do Raportu nr 14
2019-03-25Raport nr 14 Nabycie akcji własnych
2019-03-18Raport nr 13 Załącznik nr 1 do Raportu nr 13
2019-03-18Raport nr 13 Nabycie akcji własnych
2019-03-11Raport nr 12 Zmiana w składzie Zarządu Ronson Development SE od dnia 1 kwietnia 2019 r. oraz rozpoczęcie kolejnej wspólnej pięcioletniej kadencji Zarządu
2019-03-05Raport nr 11 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej na generalne wykonawstwo
2019-03-04Raport nr 10 Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej o zawarciu umowy znaczącej na generalne wykonawstwo
2019-03-04Raport nr 9 Zawarcie umowy znaczącej
2019-02-28Raport nr 8 Zawarcie umów kredytu
2019-02-27Raport nr 7 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego rocznego jednostkowego za 2018 rok oraz raportu okresowego rocznego skonsolidowanego za 2018 rok
2019-02-26Raport nr 6 Sprzedaż nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta
2019-01-31Raport nr 5 Emisja obligacji serii U
2019-01-31Raport nr 4 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
2019-01-28Raport nr 3 Ustalenie szczegółowych warunków nabywania akcji własnych
2019-01-24Raport nr 2 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Development SE z siedzibą w Warszawie w dniu 24 stycznia 2019 r.
2019-01-24Raport nr 1 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 procent głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Development SE
2018
2018-12-21Raport nr 34 Załącznik nr 2 do Raportu nr 34
2018-12-21Raport nr 34 Załącznik nr 1 do Raportu nr 34
2018-12-21Raport nr 34 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Development SE
2018-12-20Raport nr 33 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Development SE z siedzibą w Warszawie w dniu 20 grudnia 2018 r.
2018-12-20Raport nr 32 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Development SE
2018-12-10Raport nr 31 Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą oraz Komitet Audytu w sprawie nowych procedur oraz polityk Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń
2018-11-23Raport nr 30 Załącznik nr 2 do Raportu nr 30
2018-11-23Raport nr 30 Załącznik nr 1 do Raportu nr 30
2018-11-23Raport nr 30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Development SE
2018-11-05Raport nr 29 Decyzja o nie przekazywaniu odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych
2018-10-31Raport nr 28 Informacja o państwie macierzystym
2018-10-31Raport nr 27 Załącznik do Raportu nr 27
2018-10-31Raport nr 27 Rejestracja przeniesienia siedziby Emitenta z Holandii do Polski oraz innych zmian w statucie Emitenta
2018-09-14Raport nr 26 Wypłata na rzecz akcjonariuszy z rezerwy utworzonej z zysków zatrzymanych (dywidendy)
2018-09-14Raport nr 25 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Development SE z siedzibą w Rotterdamie w Holandii w dniu 14 września 2018 r.
2018-09-14Raport nr 24 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 procent głosów na NWZA
2018-08-16Raport nr 23 Zawarcie umów kredytu
2018-08-10Raport nr 22 Zawiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR – korekta podstawy prawnej raportu 21
2018-08-09Raport nr 21 Załącznik nr 1 do Raportu nr 21
2018-08-09Raport nr 21 Zawiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR
2018-07-20Raport nr 20 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Development SE
2018-07-20Załącznik do raportu nr 20 - Zawiadomienie o zwołaniu WZA
2018-07-20Załącznik do raportu nr 20 - Dokument Informacyjny dla akcjonariuszy - Załącznik I - Propozycja przeniesienia siedziby i centrali spółki Ronson Development SE z Holandii do Polski
2018-07-20Załącznik do raportu nr 20 - Dokument informacyjny dla akcjonariuszy - Załącznik I - Propozycja przeniesienia siedziby i centrali spółki Ronson Development SE z Holandii do Polski
2018-07-20Załącznik do raportu nr 20 - Dokument informacyjny dla akcjonariuszy - Załącznik nr 1 do Propozycji przeniesienia - Projekt Statutu Ronson Development SE (wersja polska)
2018-07-20Załącznik do raportu nr 20 - Dokument informacyjny dla akcjonariuszy - Załącznik nr 1 do Propozycji przeniesienia - Projekt Statutu Ronson Development SE (wersja holenderska)
2018-07-20Załącznik do raportu nr 20 - Dokument informacyjny dla akcjonariuszy - Załącznik II - Uzasadnienie propozycji przeniesienia siedziby i centrali spółki Ronson Development SE z Holandii do Polski
2018-07-18Raport nr 19 Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku z rezerwy pomiędzy akcjonariuszy (dywidendy)
2018-07-11Raport nr 18 Aktualizacja polityki dywidendowej Zarządu Spółki
2018-07-11Raport nr 17 Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku z rezerwy pomiędzy akcjonariuszy (dywidendy)
2018-07-02Raport nr 16 Podpisanie dokumentacji niezbędnej do przeniesienia siedziby z Holandii do Polski
2018-06-28Raport nr 15 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Development SE z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 28 czerwca 2018 r.
2018-06-28Raport nr 14 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 procent głosów na WZA
2018-05-17Raport nr 13 Załącznik nr 2 do Raportu nr 13
2018-05-17Raport nr 13 Załącznik nr 1 do Raportu nr 13
2018-05-17Raport nr 13 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Development SE
2018-05-14Raport nr 12 Rezygnacja członka zarządu
2018-05-07Raport nr 11 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo
2018-05-07Raport nr 10 Emisja obligacji serii T
2018-04-10Raport nr 9 Zawarcie umów przyrzeczonych dotyczących nabycia projektu Nova Królikarnia
2018-04-10Raport nr 8 Załącznik nr 1 do Raportu nr 8
2018-04-10Raport nr 8 Rejestracja przekształcenia formy prawnej Emitenta w spółkę europejską (societas europaea) oraz innych zmian w statucie Emitenta
2018-04-05Raport nr 7 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 05 kwietnia 2018r.
2018-04-05Raport nr 6 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 procent głosów na WZA
2018-03-29Raport nr 5 Zawarcie umowy dotyczącej nabycia projektu Nova Królikarnia
2018-02-22Raport nr 4 Zawarcie umów warunkowych dotyczących nabycia istotnych nieruchomości w dzielnicy Ursus
2018-02-22Raport nr 3 Załącznik nr 2 do Raportu nr 3
2018-02-22Raport nr 3 Załącznik nr 1 do Raportu nr 3
2018-02-22Raport nr 3 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V.
2018-02-05Raport nr 2 Rozpoczęcie procedury zmierzającej do przekształcenia spółki Ronson Europe N.V. w Spółkę Europejską (SE)
2018-01-23Raport nr 1 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
2017
2017-12-28Raport nr 35 Zawarcie umów kredytu
2017-11-20Raport nr 34 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
2017-11-20Raport nr 33 Zmiany w składzie Zarządu
2017-11-20Raport nr 32 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 20 listopada 2017r.
2017-11-20Raport nr 31 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 procent głosów na WZA
2017-11-08Raport nr 30 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo
2017-10-09Raport nr 29 Załącznik nr 2 do Raportu nr 29
2017-10-09Raport nr 29 Załącznik nr 1 do Raportu nr 29
2017-10-09Raport nr 29 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V.
2017-10-09Raport nr 28 Proponowane zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej
2017-09-22Raport nr 27 Zawarcie umów kredytu
2017-09-14Raport nr 26 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2017-09-07Raport nr 25 Rezygnacja Prezesa Zarządu
2017-07-19Raport nr 24 Sprzedaż nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta
2017-06-30Raport nr 23 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2017-06-30Raport nr 22 Wypłata dywidendy
2017-06-30Raport nr 21 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
2017-06-30Raport nr 20 Zmiany w składzie Zarządu
2017-06-30Raport nr 19 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 30 czerwca 2017 r.
2017-06-30Raport nr 18 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 procent głosów na WZA
2017-06-08Raport nr 17 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo
2017-05-25Raport nr 16 Emisja obligacji serii R
2017-05-25Raport nr 16 Załącznik nr 1 do Raportu nr 16
2017-05-25Raport nr 16 Załącznik nr 2 do Raportu nr 16
2017-05-19Raport nr 15 Załącznik nr 2 do Raportu nr 15
2017-05-19Raport nr 15 Załącznik nr 1 do Raportu nr 15
2017-05-19Raport nr 15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V.
2017-05-19Raport nr 14 Rekomendacje Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczące wypłaty dywidendy
2017-04-28Raport nr 13 Rezygnacja Prezesa Zarządu i propozycja zmian w składzie Zarządu
2017-04-24Raport nr 12 Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2017 roku
2017-03-02Raport nr 11 Wypłata dywidendy
2017-03-02Raport nr 10 Umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego Ronson Europe N.V.
2017-03-02Raport nr 9 Zmiany w składzie Zarządu
2017-03-02Raport nr 8 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
2017-03-02Raport nr 7 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 1 marca 2017r.
2017-03-02Raport nr 6 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.
2017-01-27Raport nr 5 Zawarcie przedwstępnych warunkowych umów znaczących
2017-01-20Raport nr 4 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
2017-01-18Raport nr 3 Załącznik nr 2 do Raportu nr 3
2017-01-18Raport nr 3 Załącznik nr 1 do Raportu nr 3
2017-01-18Raport nr 3 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V.
2017-01-18Raport nr 2 Rekomendacje Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczące wypłaty dywidendy
2017-01-18Raport nr 1 Rezygnacja członka Zarządu
2016
2016-12-23Raport nr 38 Nabycie akcji własnych oraz sprzedaż projektu Nova Królikarnia
2016-12-22Raport nr 37 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 22 grudnia 2016r.
2016-12-22Raport nr 36 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.
2016-12-21Raport nr 35 Zawarcie aneksu do umowy warunkowej dotyczącej nabycia akcji własnych oraz sprzedaży projektu Nova Królikarnia
2016-11-18Raport nr 34 Załącznik nr 1 do Raportu nr 34
2016-11-18Raport nr 34 Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta
2016-11-10Raport nr 33 Załącznik nr 2 do Raportu nr 33
2016-11-10Raport nr 33 Załącznik nr 1 do Raportu nr 33
2016-11-10Raport nr 33 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V.
2016-11-10Raport nr 32 Zawarcie umowy warunkowej dotyczącej nabycia akcji własnych oraz sprzedaży projektu Nova Królikarnia
2016-11-09Raport nr 31 Wybrane nieaudytowane wstępne finansowe i operacyjne dane Grupy RONSON za okres dziewięciu oraz trzech miesięcy zakończonych 30 września 2016 r.
2016-10-20Raport nr 30 Przedterminowy wykup części obligacji serii F
2016-10-14Raport nr 29 Zawarcie umowy znaczącej
2016-10-10Raport nr 28 Zawarcie ostatecznej umowy znaczącej
2016-09-19Raport nr 27 Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2016 roku
2016-09-16Raport nr 26 Zawarcie umów kredytu
2016-09-02Raport nr 25 Zawarcie przedwstępnej, warunkowej umowy znaczącej
2016-09-01Raport nr 24 Załącznik nr 1 do Raportu nr 24
2016-09-01Raport nr 24 Informacja o państwie macierzystym
2016-08-10Raport nr 23 Wypłata dywidendy
2016-08-10Raport nr 22 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 10 sierpnia 2016r.
2016-08-10Raport nr 21 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.
2016-07-27Raport nr 20 Zawarcie przez Emitenta umowy znaczącej oraz udzielenie przez Emitenta poręczenia
2016-07-20Raport nr 19 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2016-07-12Raport nr 18 Załącznik nr 1 do Raportu nr 18
2016-07-12Raport nr 18 Aktualizacja wskaźnika wartości zabezpieczenia dla obligacji serii C Emitenta
2016-06-27Raport nr 17 Załącznik nr 2 do Raportu nr 17
2016-06-27Raport nr 17 Załącznik nr 1 do Raportu nr 17
2016-06-27Raport nr 17 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V.
2016-06-23Raport nr 16 Rekomendacje Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczące wypłaty dywidendy
2016-06-16Raport nr 15 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo
2016-05-23Raport nr 14 Załącznik nr 1 do Raportu nr 14
2016-05-23Raport nr 14 Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta
2016-05-10Raport nr 13 Załącznik nr 2 do Raportu nr 13
2016-05-10Raport nr 13 Załącznik nr 1 do Raportu nr 13
2016-05-10Raport nr 13 Obligacje serii C – informacja o odbyciu Zgromadzenia Obligatariuszy
2016-04-28Raport nr 12 Załącznik nr 2 do Raportu nr 12
2016-04-28Raport nr 12 Załącznik nr 1 do Raportu nr 12
2016-04-28Raport nr 12 Obligacje serii C – ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy
2016-04-20Raport nr 11 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 procent głosów na ZWZA Ronson Europe N.V.
2016-04-20Raport nr 10 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej
2016-04-20Raport nr 9 Zmiana w składzie Zarządu
2016-04-20Raport nr 8 Uchwały podjęte przez ZWZA Ronson Europe N.V.
2016-03-24Raport nr 7 Zawarcie aneksów do umów z kluczowymi członkami kierownictwa Ronson Europe N.V. w związku ze zmianami planu motywacyjnego
2016-03-17Raport nr 6 Załącznik nr 2 do Raportu nr 6
2016-03-17Raport nr 6 Załącznik nr 1 do Raportu nr 6
2016-03-17Raport nr 6 Obligacje serii C – informacja o odbyciu Zgromadzenia Obligatariuszy
2016-03-09Raport nr 5 Załącznik nr 2 do Raportu nr 5
2016-03-09Raport nr 5 Załącznik nr 1 do Raportu nr 5
2016-03-09Raport nr 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V.
2016-03-04Raport nr 4 Załącznik nr 1 do Raportu nr 4
2016-03-04Raport nr 4 Ronson Europe NV – stosowanie zasad ładu korporacyjnego w Spółce
2016-03-02Raport nr 3 Załącznik nr 2 do Raportu nr 3
2016-03-02Raport nr 3 Załącznik nr 1 do Raportu nr 3
2016-03-02Raport nr 3 Obligacje serii C – ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy
2016-01-29Raport nr 2 Załącznik nr 1 do Raportu nr 2
2016-01-29Raport nr 2 Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta
2016-01-28Raport nr 1 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
2015
2015-12-30Raport nr 25 Nabycie obligacji w celu umorzenia
2015-12-21Raport nr 24 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.
2015-12-21Raport nr 23 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.
2015-12-21Raport nr 22 Powołanie członka zarządu
2015-12-21Raport nr 21 Wypłata dywidendy
2015-11-30Raport nr 20 U. Dori Group Ltd. na temat posiadanych akcji Emitenta
2015-11-09Raport nr 19 Załącznik nr 2 do Raportu nr 19
2015-11-09Raport nr 19 Załącznik do Raportu nr 19
2015-11-09Raport nr 19 Załącznik do Raportu nr 19
2015-11-09Raport nr 19 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V.
2015-11-09Raport nr 18 Rekomendacje Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczące wypłaty dywidendy
2015-10-10Raport nr 17 Załącznik do Raportu nr 17
2015-10-10Raport nr 17 Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta
2015-09-29Raport nr 16 Zawarcie przez Emitenta umowy znaczącej oraz udzielenie przez Emitenta poręczenia
2015-09-11Raport nr 15 Powołanie Członka Zarządu
2015-09-11Raport nr 14 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 10 września 2015r.
2015-09-11Raport nr 13 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.
2015-08-07Raport nr 12 Załącznik nr 3 do Raportu nr 12
2015-08-07Raport nr 12 Załącznik nr 2 do Raportu nr 12
2015-08-07Raport nr 12 Załącznik do Raportu nr 12
2015-08-07Raport nr 12 Obligacje serii C – informacja o odbyciu Zgromadzenia Obligatariuszy
2015-07-30Raport nr 11 Załącznik nr 2 do Raportu nr 11
2015-07-30Raport nr 11 Załącznik do Raportu nr 11
2015-07-30Raport nr 11 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V.
2015-07-24Raport nr 10 Załącznik nr 2 do Raportu nr 10
2015-07-24Raport nr 10 Załącznik do Raportu nr 10
2015-07-24Raport nr 10 Obligacje serii C – ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy
2015-07-17Raport nr 9 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2015-07-03Raport nr 8 Załącznik do Raportu nr 8
2015-07-03Raport nr 8 Aktualizacja wskaźnika wartości zabezpieczenia dla obligacji serii C Emitenta
2015-06-25Raport nr 7 Powołanie Członka Zarządu
2015-06-25Raport nr 6 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 24 czerwca 2015 roku
2015-06-25Raport nr 5 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.
2015-05-13Raport nr 4 Załącznik nr 2 do Raportu nr 4
2015-05-13Raport nr 4 Załącznik do Raportu nr 4
2015-05-13Raport nr 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V.
2015-04-16Raport nr 3 Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2015 roku
2015-02-20Raport nr 2 Załącznik do Raportu nr 2
2015-02-20Raport nr 2 Stosowanie zasad ładu korporacyjnego w Spółce
2015-01-15Raport nr 1 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2014
2014-12-11Raport 22 Raport bieżący Global City Holdings N.V. na temat rozważanych strategicznych opcji sprzedaży akcji Emitenta przez Global City Holdings N.V. oraz U. Dori Group Ltd.
2014-12-11Raport nr 21 Komunikat U. Dori Group Ltd. na temat rozważanych strategicznych opcji sprzedaży akcji Emitenta przez U. Dori Group Ltd. oraz Global City Holdings N.V.
2014-11-25Raport nr 20 Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta
2014-11-15Raport nr 19 Załącznik nr 1 do Raportu nr 19
2014-11-15Raport nr 19 Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta
2014-10-06Raport nr 18 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
2014-09-30Raport nr 17 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo
2014-09-12Raport nr 16 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo
2014-09-03Raport nr 15 Załącznik nr 2 do Raportu nr 15
2014-09-03Raport nr 15 Załącznik nr 1 do Raportu nr 15
2014-09-03Raport nr 15 Obligacje serii C – informacja o odbyciu Zgromadzenia Obligatariuszy
2014-08-26Raport nr 14 Załącznik nr 2b do Raportu nr 14
2014-08-26Raport nr 14 Załącznik nr 2a do Raportu nr 14
2014-08-26Raport nr 14 Załącznik nr 1 do Raportu nr 14
2014-08-26Raport nr 14 Obligacje serii C – ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy
2014-07-11Raport nr 13 Załącznik do Raportu nr 13
2014-07-11Raport nr 13 Aktualizacja wskaźnika wartości zabezpieczenia dla obligacji serii C Emitenta
2014-07-03Raport nr 12 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2014-07-01Raport nr 11 Powołanie Członka Zarządu
2014-07-01Raport nr 10 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 30 czerwca 2014r.
2014-07-01Raport nr 9 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.
2014-05-30Raport nr 8 Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta
2014-05-29Raport nr 7 Zawarcie umów znaczących
2014-05-23Raport nr 6 Załącznik do Raportu nr 6
2014-05-23Raport nr 6 Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta
2014-05-19Raport nr 5 Załącznik nr 2 do Raportu nr 5
2014-05-19Raport nr 5 Załącznik do Raportu nr 5
2014-05-19Raport nr 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V.
2014-03-06Raport nr 4 Załącznik do Raportu nr 4
2014-03-06Raport nr 4 Stosowanie zasad ładu korporacyjnego w Spółce
2014-02-14Raport nr 3 Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2013 rok
2014-02-04Raport nr 2 Przyjęcie planu motywacyjnego powiązanego z ceną akcji spółki
2014-01-20Raport nr 1 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
2013
2013-12-12Raport nr 25 Zmiana informacji poufnej przekazanej raportem bieżącym nr 24/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r. - decyzja Spółki w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia emisji akcji
2013-12-09Raport nr 24 Decyzja Spółki w sprawie pozyskania środków finansowych w drodze emisji akcji
2013-12-03Raport nr 23 Zawarcie umowy kredytu
2013-11-26Raport nr 22 Rezygnacja członka Zarządu i członka Rady Nadzorczej
2013-11-22Raport nr 21 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Ronson Europe N.V.
2013-11-21Raport nr 20 Zawiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Spółki
2013-11-21Raport nr 19 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Ronson Europe N.V.
2013-11-21Raport nr 18 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Ronson Europe N.V.
2013-10-21Raport nr 17 Przedterminowy wykup obligacji serii B
2013-10-16Raport nr 16 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo
2013-09-19Raport nr 15 Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta
2013-09-11Raport nr 14 Przedterminowy wykup obligacji serii B
2013-08-14Raport nr 13 Zawarcie umów kredytu
2013-06-28Raport nr 12 Wypłata dywidendy
2013-06-28Raport nr 11 Powołanie Członka Zarządu
2013-06-28Raport nr 10 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2013-06-28Raport nr 9 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 27 czerwca 2013r.
2013-06-28Raport nr 8 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.
2013-06-15 Raport nr 7 Załącznik nr 2 do Raportu nr 7
2013-06-15Raport nr 7 Załącznik do Raportu nr 7
2013-06-15Raport nr 7 Emisja obligacji i nabycie obligacji własnych
2013-05-16Raport nr 6 Załącznik nr 2 do Raportu nr 6
2013-05-16Raport nr 6 Załącznik do Raportu nr 6
2013-05-16Raport nr 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V.
2013-05-14Raport nr 5 Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy
2013-05-08Raport nr 4 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
2013-04-30Raport nr 3 Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego
2013-03-06Raport nr 2 Załącznik do Raportu nr 2
2013-03-06Raport nr 2 Stosowanie zasad ładu korporacyjnego w Spółce
2013-01-11Raport nr 1 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
2012
2012-12-25Raport nr 14 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Ronson Europe N.V.
2012-12-25Raport nr 13 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Ronson Europe N.V.
2012-10-31Raport nr 12 Rezygnacja członka Zarządu
2012-09-13Raport nr 11 Zawarcie umów kredytu budowlanego i kredytu zakupowego oraz aneksów do umów kredytu zakupowego
2012-09-04Raport nr 10 Zawarcie aneksów do umów kredytu
2012-07-04Raport nr 9 Zawarcie aneksów do umów kredytu
2012-06-29Raport nr 8 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2012-06-29Raport nr 7 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.
2012-06-29Raport nr 6 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 28 czerwca 2012r.
2012-06-07Raport nr 5 Zawarcie przedwstępnej umowy znaczącej
2012-05-17Raport nr 4 Załącznik nr 2 do Raportu nr 4
2012-05-17Raport nr 4 Załącznik do Raportu nr 4
2012-05-17Raport nr 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V.
2012-05-12Raport nr 3 Zawarcie umowy kredytu oraz aneksu do umowy kredytu
2012-03-07Raport nr 2 Załącznik do Raportu nr 2
2012-03-07Raport nr 2 Stosowanie zasad ładu korporacyjnego w Spółce
2012-01-24Raport nr 1 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku
2011
2011-07-20Raport nr 13 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2011-07-11Raport nr 12 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy o generalne wykonawstwo
2011-07-08Raport nr 11 Sporządzenie tekstu jednolitego statutu Ronson N.V.
2011-07-08Raport nr 11 Załącznik do Raportu nr 11
2011-06-30Raport nr 10 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.
2011-06-30Raport nr 9 Załącznik do Raportu nr 9
2011-06-30Raport nr 9 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 30 czerwca 2011r.
2011-05-26Raport nr 8 Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego
2011-05-19Raport nr 7 Projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.
2011-05-06Raport nr 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V.
2011-04-18Raport nr 5 Emisja obligacji
2011-03-09Raport nr 4 Ronson Europe NV – stosowanie zasad ładu korporacyjnego w Spółce
2011-03-07Raport nr 3 Zawarcie aneksów do umów kredytu
2011-02-01Raport nr 2 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku
2011-01-26Raport nr 1 Oświadczenie generalnego wykonawcy o nieskorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy znaczącej
2010
2010-12-15Raport nr 12 Zawarcie umowy kredytu oraz aneksu do umowy kredytu
2010-09-03Raport nr 11 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo
2010-08-11Raport nr 10 Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego
2010-05-13Raport nr 9 Zawarcie aneksów do umów kredytu
2010-04-27Raport nr 8 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2010-04-09Raport nr 7 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Europe N.V
2010-04-09Raport nr 6 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 9 kwietnia 2010r.
2010-03-25Raport nr 5 Projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.
2010-03-18Raport nr 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V.
2010-03-12Raport nr 3 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej na generalne wykonawstwo
2010-03-10Raport nr 2 Załącznik do Raportu nr 2
2010-03-10Raport nr 2 Stosowanie zasad ładu korporacyjnego w Spółce
2010-01-29Raport nr 1 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku
2009
2009-12-03Raport nr 20 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej na generalne wykonawstwo
2009-11-19Raport nr 19 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
2009-11-16Raport nr 18 Wprowadzenie akcji do obrotu na GPW
2009-11-10Raport nr 17 Warunkowa rejestracja akcji w KDPW
2009-10-31Raport nr 16 Częściowa spłata kredytu
2009-10-23Raport nr 15 Emisja akcji i warrantów w ramach kapitału docelowego Spółki
2009-10-20Raport nr 14 Decyzja Zarządu w sprawie podjęcia działań w celu pozyskania środków finansowych
2009-10-13Raport nr 13 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
2009-09-15Raport nr 12 Zawarcie aneksu do umowy kredytu
2009-06-30Raport nr 11 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej na generalne wykonawstwo
2009-06-10Raport nr 10 Zawarcie umowy kredytowej
2009-05-29Raport nr 9 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2009-05-29Raport nr 8 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej
2009-05-29Raport nr 7 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 29 maja 2009 r.
2009-05-29Raport nr 6 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.
2009-05-12Raport nr 5 Projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.
2009-05-11Raport Bieżący nr 4 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego
2009-05-07Raport nr 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V.
2009-03-12Raport nr 2 Stosowanie zasad ładu korporacyjnego w Spółce
2009-03-12Raport nr 2 Załącznik do Raportu nr 2
2009-01-30Raport nr 1 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku
2008
2008-12-30Raport nr 47 Zawarcie aneksów do umów kredytu
2008-12-23Raport nr 46 Zawarcie aneksów do umów kredytu
2008-10-21Raport nr 45 Załącznik do Raportu nr 45
2008-10-21Raport nr 45 Stosowanie zasa d ładu korporacyjnego w Spółce
2008-10-19Raport nr 44 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo
2008-10-10Raport nr 43 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.
2008-10-10Raport nr 42 Zmiany w składzie Zarządu
2008-10-10Raport nr 41 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia
2008-10-01Raport nr 40 Zawarcie aneksów do umów kredytu
2008-09-25Raport nr 39 Projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.
2008-09-18Raport nr 38 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.
2008-09-08Raport nr 37 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo
2008-09-05Raport nr 36 Zawiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Spółki
2008-09-04Raport nr 35 Rozwiązanie zatrudnienia i członkostwa w zarządzie pana Dror Kerem, prezesa Spółki i rezygnacja z funkcji członka zarządu przez pana Karim Habra
2008-09-01Raport nr 34 Zawiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Spółki
2008-08-25Raport nr 33 Zawiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Spółki
2008-08-21Raport nr 32 Zawiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Spółki
2008-08-21Raport nr 31 Zawarcie aneksu do umowy kredytu
2008-07-31Raport nr 30 Zawiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Spółki
2008-07-28Raport nr 29 Zawiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Spółki
2008-07-22Raport nr 28 Zawiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Spółki
2008-07-21Raport nr 27 Zawiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Spółki
2008-07-18Raport nr 26 Zawiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Spółki
2008-07-16Raport nr 25 Zawiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Spółki
2008-07-15Raport nr 24 Zawiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Spółki
2008-07-14Raport nr 23 Zawiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Spółki
2008-07-09Raport nr 22 Zawiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Spółki
2008-07-08Raport nr 21 Podsumowanie Oferty
2008-07-08Raport nr 20 Zawiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Spółki
2008-07-07Raport nr 19 Zawiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Spółki
2008-07-03Raport nr 18 Dopuszczenie i wprowadzenie 300.000 akcji Ronson Europe N.V. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2008-07-02Raport nr 17 Rejestracja akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
2008-07-02Raport nr 16 Zawiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Spółki
2008-06-30Raport nr 15 Zawiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Spółki
2008-06-27Raport nr 14 Zawiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Spółki
2008-06-25Raport nr 13 Zawiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Spółki
2008-06-24Raport nr 12 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2008-06-24Raport nr 11 Zmiany w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej
2008-06-24Raport nr 10 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia
2008-06-24Raport nr 9 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.
2008-06-06Raport nr 8 Projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.
2008-05-28Raport nr 7 Zawiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Spółki
2008-05-28Raport nr 6 Zawiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Spółki
2008-05-27Raport nr 5 Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.
2008-04-30Raport nr 4 Zawiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Spółki
2008-04-24Raport nr 3 Załącznik do Raportu nr 3
2008-04-24Raport nr 3 Zawiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Spółki
2008-04-22Raport nr 2 Załącznik do Raportu nr 2
2008-04-22Raport nr 2 Zawiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Spółki
2008-02-19Raport nr 1 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2008r.
2007
2007-12-14Raport nr 14 Zawiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Spółki
2007-11-13Raport nr 12 Podsumowanie Oferty
2007-11-09Raport nr 11 Termin przekazania raportu okresowego
2007-11-09Raport nr 10 Udostępnienie Regulaminu Zarządu
2007-11-06Raport nr 9 Zawiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Spółki
2007-11-06Raport nr 8 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
2007-11-02Raport nr 7 Wprowadzenie akcji Ronson Europe N.V. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2007-10-31Raport nr 6 Dopuszczenie do obrotu giełdowego
2007-10-31Raport nr 5 Rejestracja akcji w KDPW
2007-10-30Raport nr 4 Przydział Akcji Oferowanych i emisja Nowych Akcji
2007-10-26Raport nr 3 Oświadczenie Rady Dyrektorów Ronson Europe N.V. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego
2007-10-24Raport nr 1 Przytąpienie do systemu ESPI
2007-10-24Raport nr 2 Ustalenie ceny emisyjnej