Terminy publikacji

 

  1. 2024-03-13 Jednostkowy raport roczny za 2023 rok
  2. 2024-03-13 Skonsolidowany raport roczny za 2023 rok
  3. 2024-05-15 Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2024 roku
  4. 2024-08-13 Skonsolidowany raport za I półrocze 2024 roku
  5. 2024-11-13 Skonsolidowany raport kwartalny za okres pierwszych 9 miesięcy 2023 roku kończący się 30 września 2024 roku