Terminy publikacji

 

 1. 2019-03-14 Jednostkowy raport roczny za 2018 rok (obejmujący informację o wynikach finansowych w
  okresie 3 miesięcy kończącym się 31 grudnia 2018 roku)
 2. 2019-03-14 Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok (obejmujący informację o wynikach finansowych w
  okresie 3 miesięcy kończącym się 31 grudnia 2018 roku)
 3. 2019-05-14 Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2019 roku
 4. 2019-08-13 Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 roku (obejmujący informację o wynikach
  finansowych w okresie 3 miesięcy kończącym się 30 czerwca 2019 roku)
 5. 2019-11-07 Skonsolidowany raport kwartalny za okres pierwszych 9 miesięcy 2019 roku (obejmujący
  również informację o wynikach finansowych w okresie 3 miesięcy kończącym się 30 września 2019 roku)