Terminy publikacji

 

  1. 2022-03-17 Jednostkowy raport roczny za 2021 rok (obejmujący informację o wynikach finansowych w okresie 3 miesięcy kończącym się 31 grudnia 2021 roku)
  2. 2022-03-17 Skonsolidowany raport roczny za 2021 rok (obejmujący informację o wynikach finansowych w okresie 3 miesięcy kończącym się 31 grudnia 2021 roku)
  3. 2022-05-12 Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2022 roku
  4. 2022-08-11 Skonsolidowany raport za I półrocze 2022 roku (obejmujący informację o wynikach finansowych w okresie 3 miesięcy kończącym się 30 czerwca 2022 roku)
  5. 2022-11-10 Skonsolidowany raport kwartalny za okres pierwszych 9 miesięcy 2022 roku (obejmujący również informację o wynikach finansowych w okresie 3 miesięcy kończącym się 30 września 2022 roku)