Zarząd i Rada Nadzorcza

 

Prezes Zarządu
Boaz Haim
Dyrektor Finansowy, Wiceprezes Zarządu
Yaron Shama
Dyrektor ds. Sprzedaży, Wiceprezes Zarządu
Andrzej Gutowski
Dyrektor Marketingu i Innowacji, Członek Zarządu
Karolina Bronszewska
 
 
Rada Nadzorcza Stanowisko
Amos Luzon Przewodniczący Rady Nadzorczej
Alon Kadouri Członek Rady Nadzorczej
Ofer Kadouri Członek Rady Nadzorczej