Zarząd i Rada Nadzorcza

 

Prezes Zarządu
Nir Netzer
Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Wiceprezes Zarządu
Andrzej Gutowski
Dyrektor Finansowy, Wiceprezes Zarządu
Rami Geris

Członek Zarządu
Alon Haver

Członek Zarządu
Boaz Haim

 
 
Rada Nadzorcza Stanowisko
Amos Luzon Przewodniczący Rady Nadzorczej
Alon Kadouri Członek Rady Nadzorczej
Ofer Kadouri Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Kowalczyk Członek Rady Nadzorczej
Piotr Palenik Członek Rady Nadzorczej
Shmuel Rofe Członek Rady Nadzorczej