Obligacje

 

Od 2011r. Ronson Development SE (dawniej Ronson Europe N.V.) jest aktywnym emitentem na polskim rynku obligacji korporacyjnych. Wszystkie dotychczas wyemitowane serie obligacji Spółki kierowane były do inwestorów instytucjonalnych bądź indywidualnych w formie emisji prywatnych, a większość z nich została wprowadzona do obrotu na Catalyst.

Podstawowe warunki emisji obligacji Ronson z przyszłym terminem wykupu prezentuje poniższa tabela:ron_table_plPoniższy wykres przedstawia terminy wykupu obligacji Ronson (dane w mln PLN):

ron_chart_pl


Noty informacyjne dotyczące poszczególnych serii obligacji notowanych na rynku Catalyst:  gpwcatalyst.pl


Zapraszamy do zapoznania się z analizą Ronson Development SE (dawniej Ronson Europe N.V.) przygotowaną przez portal obligacje.pl


Zapraszamy również do zapoznania się z raportami bieżącymi dotyczącymi obligacji:


2022
2022-03-17Poświadczenie zgodności - seria T
2021
2021-11-10Statement of compliance - bonds T
2021-11-10Poświadczenie zgodności - seria T
2021-11-09Zmiana Warunków Emisji obligacji serii W
2021-11-09Zmiana Warunków Emisji obligacji serii V
2021-11-09Zmiana Warunków Emisji obligacji serii T
2021-11-05Raport nr 71 Informacja o odbyciu Zgromadzeń Obligatariuszy oraz podjętych uchwałach
2021-10-14Raport nr 68 Ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzeń Obligatariuszy
2021-08-11Poświadczenie zgodności - seria T
2021-06-22Wcześniejszy wykup obligacji serii U
2021-05-13Poświadczenie zgodności - seria T
2021-05-13Poświadczenie zgodności - seria R
2021-04-15Memorandum Informacyjne – obligacje serii W
2021-03-11Poświadczenie zgodności - seria T
2021-03-11Poświadczenie zgodności - seria R
2020
2020-11-10Poświadczenie zgodności - seria T
2020-11-10Poświadczenie zgodności - seria R
2020-10-05Raport nr 39 Przedterminowy wykup w celu umorzenia obligacji serii S
2020-10-02Warunki Emisji Obligacji - seria V
2020-10-02Raport nr 37 Emisja obligacji serii V
2020-08-12Poświadczenie zgodności - seria R
2020-08-12Poświadczenie zgodności - seria T
2020-08-12Poświadczenie zgodności - seria S
2020-05-26Aktualizacja wyceny hipoteki - seria R
2020-05-26Warunki Emisji Obligacji – seria R – tekst jednolity
2020-05-14Poświadczenie zgodności - seria R
2020-05-14Poświadczenie zgodności - seria T
2020-05-14Poświadczenie zgodności - seria S
2020-03-11Poświadczenie zgodności - seria R
2020-03-11Poświadczenie zgodności - seria T
2020-03-11Poświadczenie zgodności - seria S
2019
2019-11-07Poświadczenie zgodności - seria R
2019-11-07Poświadczenie zgodności - seria T
2019-11-07Poświadczenie zgodności - seria S
2019-10-02Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 27 września 2019 roku
2019-09-06Obligacje Serii R - Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy
2019-09-06Obligacje Serii R - Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy – Wycena Nieruchomości Zwalnianej A
2019-09-06Obligacje Serii R - Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy – Wycena Nieruchomości Zwalnianej B
2019-09-06Obligacje Serii R - Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy – Wycena Nieruchomości Alternatywnej A
2019-09-06Obligacje Serii R - Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy – Wycena Nieruchomości Alternatywnej B
2019-08-13Poświadczenie zgodności - seria T
2019-08-13Poświadczenie zgodności - seria S
2019-08-13Poświadczenie zgodności - seria R
2019-05-21Aktualizacja wyceny hipoteki - seria R
2019-05-17Poświadczenie zgodności - seria T
2019-05-17Poświadczenie zgodności - seria S
2019-05-17Poświadczenie zgodności - seria R
2019-03-14Poświadczenie zgodności - seria T
2019-03-14Poświadczenie zgodności - seria S
2019-03-14Poświadczenie zgodności - seria R
2019-01-31Raport nr 5 Emisja obligacji serii U
2018
2018-11-07Poświadczenie zgodności - seria T
2018-11-07Poświadczenie zgodności - seria S
2018-11-07Poświadczenie zgodności - seria R
2018-08-08Poświadczenie zgodności - seria T
2018-08-08Poświadczenie zgodności - seria S
2018-08-08Poświadczenie zgodności - seria R
2018-05-24Aktualizacja wyceny hipoteki - seria R
2018-05-09Poświadczenie zgodności - seria S
2018-05-09Poświadczenie zgodności - seria R
2018-05-07Raport nr 10 Emisja obligacji serii T
2018-03-08Poświadczenie zgodności - seria R
2018-03-08Poświadczenie zgodności - seria S
2017
2017-11-07Poswiadczenie zgodności - seria R
2017-11-07Poświadczenie zgodności - seria S
2017-08-04Poświadczenie zgodności - seria S
2017-08-04Poświadczenie zgodności - seria R
2017-05-25Raport nr 16 Załącznik nr 2 do Raportu nr 16
2017-05-25Raport nr 16 Załącznik nr 1 do Raportu nr 16
2017-05-25Raport nr 16 Emisja obligacji serii R
2016
2016-11-18Raport nr 34 Załącznik nr 1 do Raportu nr 34
2016-11-18Raport nr 34 Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta
2016-10-20Raport nr 30 Przedterminowy wykup części obligacji serii F
2016-07-12Raport nr 18 Załącznik nr 1 do Raportu nr 18
2016-07-12Raport nr 18 Aktualizacja wskaźnika wartości zabezpieczenia dla obligacji serii C Emitenta
2016-05-24Raport nr 14 Załącznik nr 1 do Raportu nr 14
2016-05-24Raport nr 14 Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta
2016-05-10Raport nr 13 Załącznik nr 2 do Raportu nr 13
2016-05-10Raport nr 13 Załącznik nr 1 do Raportu nr 13
2016-05-10Raport nr 13 Obligacje serii C – informacja o odbyciu Zgromadzenia Obligatariuszy
2016-04-28Raport nr 12 Załącznik nr 2 do Raportu nr 12
2016-04-28Raport nr 12 Załącznik nr 1 do Raportu nr 12
2016-04-28Raport nr 12 Obligacje serii C – ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy
2016-03-17Raport nr 6 Załącznik nr 2 do Raportu nr 6
2016-03-17Raport nr 6 Załącznik nr 1 do Raportu nr 6
2016-03-17Raport nr 6 Obligacje serii C – informacja o odbyciu Zgromadzenia Obligatariuszy
2016-03-02Raport nr 3 Załącznik nr 2 do Raportu nr 3
2016-03-02Raport nr 3 Załącznik nr 1 do Raportu nr 3
2016-03-02Raport nr 3 Obligacje serii C – ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy
2016-01-29Raport nr 2 Załącznik nr 1 do Raportu nr 2
2016-01-29Raport nr 2 Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta
2015
2015-12-30Raport nr 25 Nabycie obligacji w celu umorzenia
2015-10-10Raport nr 17 Załącznik do Raportu nr 17
2015-10-10Raport nr 17 Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta
2015-08-07Raport nr 12 Załącznik nr 3 do Raportu nr 12
2015-08-07Raport nr 12 Załącznik nr 2 do Raportu nr 12
2015-08-07Raport nr 12 Załącznik nr 1 do Raportu nr 12
2015-08-07Raport nr 12 Obligacje serii C – informacja o odbyciu Zgromadzenia Obligatariuszy
2015-07-24Raport nr 10 Załącznik nr 2 do Raportu nr 10
2015-07-24Raport nr 10 Załącznik nr 1 do Raportu nr 10
2015-07-24Raport nr 10 Obligacje serii C – ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy
2015-07-03Raport nr 8 Aktualizacja wskaźnika wartości zabezpieczenia dla obligacji serii C Emitenta
2015-07-03Raport nr 8 Załącznik do Raportu nr 8
2014
2014-11-25Raport nr 20 Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta
2014-11-15Raport nr 19 Załącznik nr 1 do Raportu nr 19
2014-11-15Raport nr 19 Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta
2014-09-03Raport nr 15 Załącznik nr 2 do Raportu nr 15
2014-09-03Raport nr 15 Załącznik nr 1 do Raportu nr 15
2014-09-03Raport nr 15 Obligacje serii C – informacja o odbyciu Zgromadzenia Obligatariuszy
2014-08-26Raport nr 14 Załącznik nr 2b do Raportu nr 14
2014-08-26Raport nr 14 Załącznik nr 2a do Raportu nr 14
2014-08-26Raport nr 14 Załącznik nr 1 do Raportu nr 14
2014-08-26Raport nr 14 Obligacje serii C – ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy
2014-07-11Raport nr 13 Załącznik do Raportu nr 13
2014-07-11Raport nr 13 Aktualizacja wskaźnika wartości zabezpieczenia dla obligacji serii C Emitenta
2014-05-30Raport nr 8 Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta
2014-05-23Raport nr 6 Załącznik do Raportu nr 6
2014-05-23Raport nr 6 Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta
2013
2013-10-21Raport nr 17 Przedterminowy wykup obligacji serii B
2013-09-19Raport nr 15 Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta
2013-09-11Raport nr 14 Przedterminowy wykup obligacji serii B
2013-06-15Raport nr 7 Załącznik nr 2 do Raportu nr 7
2013-06-15Raport nr 7 Załącznik do Raportu nr 7
2013-06-15Raport nr 7 Emisja obligacji i nabycie obligacji własnych
2011
2011-04-18Raport nr 5 Emisja obligacji