Obligacje

 

Od 2011r. Ronson Development SE (dawniej Ronson Europe N.V.) jest aktywnym emitentem na polskim rynku obligacji korporacyjnych.

Podstawowe warunki emisji obligacji Ronson z przyszłym terminem wykupu prezentuje poniższa tabela:ron_table_plPoniższy wykres przedstawia terminy wykupu obligacji Ronson (dane w mln PLN):

ron_chart_pl


Noty informacyjne dotyczące poszczególnych serii obligacji notowanych na rynku Catalyst:  gpwcatalyst.pl

Zapraszamy również do zapoznania się z raportami i komunikatami dotyczącymi obligacji:


2023
2023-12-31Prognoza kształtowania się zobowiązań finansowych Ronson Development SE oraz grupy kapitałowej Ronson Development SE
2023-07-19Raport nr 6 - Emisja obligacji serii X
2022
2022-03-17Poświadczenie zgodności - seria T
2021
2021-11-10Statement of compliance - bonds T
2021-11-10Poświadczenie zgodności - seria T
2021-11-09Zmiana Warunków Emisji obligacji serii W
2021-11-09Zmiana Warunków Emisji obligacji serii V
2021-11-09Zmiana Warunków Emisji obligacji serii T
2021-11-05Raport nr 71 Informacja o odbyciu Zgromadzeń Obligatariuszy oraz podjętych uchwałach
2021-10-14Raport nr 68 Ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzeń Obligatariuszy
2021-08-11Poświadczenie zgodności - seria T
2021-06-22Wcześniejszy wykup obligacji serii U
2021-05-13Poświadczenie zgodności - seria T
2021-05-13Poświadczenie zgodności - seria R
2021-04-15Memorandum Informacyjne – obligacje serii W
2021-03-11Poświadczenie zgodności - seria T
2021-03-11Poświadczenie zgodności - seria R
2020
2020-11-10Poświadczenie zgodności - seria T
2020-11-10Poświadczenie zgodności - seria R
2020-10-05Raport nr 39 Przedterminowy wykup w celu umorzenia obligacji serii S
2020-10-02Warunki Emisji Obligacji - seria V
2020-10-02Raport nr 37 Emisja obligacji serii V
2020-08-12Poświadczenie zgodności - seria R
2020-08-12Poświadczenie zgodności - seria T
2020-08-12Poświadczenie zgodności - seria S
2020-05-26Aktualizacja wyceny hipoteki - seria R
2020-05-26Warunki Emisji Obligacji – seria R – tekst jednolity
2020-05-14Poświadczenie zgodności - seria R
2020-05-14Poświadczenie zgodności - seria T
2020-05-14Poświadczenie zgodności - seria S
2020-03-11Poświadczenie zgodności - seria R
2020-03-11Poświadczenie zgodności - seria T
2020-03-11Poświadczenie zgodności - seria S
2019
2019-11-07Poświadczenie zgodności - seria R
2019-11-07Poświadczenie zgodności - seria T
2019-11-07Poświadczenie zgodności - seria S
2019-10-02Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 27 września 2019 roku
2019-09-06Obligacje Serii R - Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy
2019-09-06Obligacje Serii R - Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy – Wycena Nieruchomości Zwalnianej A
2019-09-06Obligacje Serii R - Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy – Wycena Nieruchomości Zwalnianej B
2019-09-06Obligacje Serii R - Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy – Wycena Nieruchomości Alternatywnej A
2019-09-06Obligacje Serii R - Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy – Wycena Nieruchomości Alternatywnej B
2019-08-13Poświadczenie zgodności - seria T
2019-08-13Poświadczenie zgodności - seria S
2019-08-13Poświadczenie zgodności - seria R
2019-05-21Aktualizacja wyceny hipoteki - seria R
2019-05-17Poświadczenie zgodności - seria T
2019-05-17Poświadczenie zgodności - seria S
2019-05-17Poświadczenie zgodności - seria R
2019-03-14Poświadczenie zgodności - seria T
2019-03-14Poświadczenie zgodności - seria S
2019-03-14Poświadczenie zgodności - seria R
2019-01-31Raport nr 5 Emisja obligacji serii U
2018
2018-11-07Poświadczenie zgodności - seria T
2018-11-07Poświadczenie zgodności - seria S
2018-11-07Poświadczenie zgodności - seria R
2018-08-08Poświadczenie zgodności - seria T
2018-08-08Poświadczenie zgodności - seria S
2018-08-08Poświadczenie zgodności - seria R
2018-05-24Aktualizacja wyceny hipoteki - seria R
2018-05-09Poświadczenie zgodności - seria S
2018-05-09Poświadczenie zgodności - seria R
2018-05-07Raport nr 10 Emisja obligacji serii T
2018-03-08Poświadczenie zgodności - seria R
2018-03-08Poświadczenie zgodności - seria S
2017
2017-11-07Poswiadczenie zgodności - seria R
2017-11-07Poświadczenie zgodności - seria S
2017-08-04Poświadczenie zgodności - seria S
2017-08-04Poświadczenie zgodności - seria R
2017-05-25Raport nr 16 Załącznik nr 2 do Raportu nr 16
2017-05-25Raport nr 16 Załącznik nr 1 do Raportu nr 16
2017-05-25Raport nr 16 Emisja obligacji serii R
2016
2016-11-18Raport nr 34 Załącznik nr 1 do Raportu nr 34
2016-11-18Raport nr 34 Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta
2016-10-20Raport nr 30 Przedterminowy wykup części obligacji serii F
2016-07-12Raport nr 18 Załącznik nr 1 do Raportu nr 18
2016-07-12Raport nr 18 Aktualizacja wskaźnika wartości zabezpieczenia dla obligacji serii C Emitenta
2016-05-24Raport nr 14 Załącznik nr 1 do Raportu nr 14
2016-05-24Raport nr 14 Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta
2016-05-10Raport nr 13 Załącznik nr 2 do Raportu nr 13
2016-05-10Raport nr 13 Załącznik nr 1 do Raportu nr 13
2016-05-10Raport nr 13 Obligacje serii C – informacja o odbyciu Zgromadzenia Obligatariuszy
2016-04-28Raport nr 12 Załącznik nr 2 do Raportu nr 12
2016-04-28Raport nr 12 Załącznik nr 1 do Raportu nr 12
2016-04-28Raport nr 12 Obligacje serii C – ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy
2016-03-17Raport nr 6 Załącznik nr 2 do Raportu nr 6
2016-03-17Raport nr 6 Załącznik nr 1 do Raportu nr 6
2016-03-17Raport nr 6 Obligacje serii C – informacja o odbyciu Zgromadzenia Obligatariuszy
2016-03-02Raport nr 3 Załącznik nr 2 do Raportu nr 3
2016-03-02Raport nr 3 Załącznik nr 1 do Raportu nr 3
2016-03-02Raport nr 3 Obligacje serii C – ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy
2016-01-29Raport nr 2 Załącznik nr 1 do Raportu nr 2
2016-01-29Raport nr 2 Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta
2015
2015-12-30Raport nr 25 Nabycie obligacji w celu umorzenia
2015-10-10Raport nr 17 Załącznik do Raportu nr 17
2015-10-10Raport nr 17 Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta
2015-08-07Raport nr 12 Załącznik nr 3 do Raportu nr 12
2015-08-07Raport nr 12 Załącznik nr 2 do Raportu nr 12
2015-08-07Raport nr 12 Załącznik nr 1 do Raportu nr 12
2015-08-07Raport nr 12 Obligacje serii C – informacja o odbyciu Zgromadzenia Obligatariuszy
2015-07-24Raport nr 10 Załącznik nr 2 do Raportu nr 10
2015-07-24Raport nr 10 Załącznik nr 1 do Raportu nr 10
2015-07-24Raport nr 10 Obligacje serii C – ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy
2015-07-03Raport nr 8 Aktualizacja wskaźnika wartości zabezpieczenia dla obligacji serii C Emitenta
2015-07-03Raport nr 8 Załącznik do Raportu nr 8
2014
2014-11-25Raport nr 20 Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta
2014-11-15Raport nr 19 Załącznik nr 1 do Raportu nr 19
2014-11-15Raport nr 19 Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta
2014-09-03Raport nr 15 Załącznik nr 2 do Raportu nr 15
2014-09-03Raport nr 15 Załącznik nr 1 do Raportu nr 15
2014-09-03Raport nr 15 Obligacje serii C – informacja o odbyciu Zgromadzenia Obligatariuszy
2014-08-26Raport nr 14 Załącznik nr 2b do Raportu nr 14
2014-08-26Raport nr 14 Załącznik nr 2a do Raportu nr 14
2014-08-26Raport nr 14 Załącznik nr 1 do Raportu nr 14
2014-08-26Raport nr 14 Obligacje serii C – ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy
2014-07-11Raport nr 13 Załącznik do Raportu nr 13
2014-07-11Raport nr 13 Aktualizacja wskaźnika wartości zabezpieczenia dla obligacji serii C Emitenta
2014-05-30Raport nr 8 Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta
2014-05-23Raport nr 6 Załącznik do Raportu nr 6
2014-05-23Raport nr 6 Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta
2013
2013-10-21Raport nr 17 Przedterminowy wykup obligacji serii B
2013-09-19Raport nr 15 Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta
2013-09-11Raport nr 14 Przedterminowy wykup obligacji serii B
2013-06-15Raport nr 7 Załącznik nr 2 do Raportu nr 7
2013-06-15Raport nr 7 Załącznik do Raportu nr 7
2013-06-15Raport nr 7 Emisja obligacji i nabycie obligacji własnych
2011
2011-04-18Raport nr 5 Emisja obligacji