Wybrane Dane Finansowe

 


Zapisz jako XLS
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Wybrane dane finansowe; w tys. złotychI KwartałI półroczeIII Kwartał narastającoDane roczne

Dane dotyczące rachunku zysków i strat
Przychody9 96312 66740 769129 588
Zysk brutto ze sprzedaży3 5483 85017 01359 737
Zysk brutto przed opodatkowaniem1 684-44310 00350 493
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej1 501-1927 61340 276

Dane dotyczące przepływu środków pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 272-35 394-191 539-267 519
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0-141-406-1 971
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej10 48011 172191 390302 450
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych14 752-24 363-55532 709

Dane dotyczące bilansu
Zapasy lokali mieszkalnych197 659247 731368 086457 774
Razem aktywa337 534352 034505 840598 524
Kapitał własny126 248110 79596 285271 973
Zobowiązania długoterminowe109 375114 767227 636155 418
Zobowiązania krótkoterminowe101 911126 427181 919171 133

Pozostałe informacje
Liczba akcji - średnia w okresie---101 078 143
Zysk netto przypadający na 1 akcję---0.40