Wybrane Dane Finansowe

 


Zapisz jako XLS
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Wybrane dane finansowe; w tys. złotychI KwartałI półroczeIII Kwartał narastającoDane roczne

Dane dotyczące rachunku zysków i strat
Przychody112 385137 680199 414300 259
Zysk brutto ze sprzedaży25 19931 60448 83779 427
Zysk brutto przed opodatkowaniem13 49313 09718 54047 679
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej9 5869 82512 07231 351

Dane dotyczące przepływu środków pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-36 380-62 669-75 187-111 774
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej161-9 612-10 298-7 800
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej74 61327 92228 01135 999
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych39 571-42 982-57 474-82 249

Dane dotyczące bilansu
Zapasy lokali mieszkalnych681 640727 197768 604768 348
Razem aktywa1 010 700990 1571 021 7071 002 103
Kapitał własny429 631429 870432 117451 396
Zobowiązania długoterminowe214 896212 345214 913182 583
Zobowiązania krótkoterminowe366 173347 942374 677368 124

Pozostałe informacje
Liczba akcji - średnia w okresie162 442 859162 442 859162 442 859162 442 859
Zysk netto przypadający na 1 akcję0,0590,0600,0740,193