Wybrane Dane Finansowe

 


Zapisz jako XLS
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Wybrane dane finansowe; w tys. złotychI KwartałI półroczeIII Kwartał narastającoDane roczne

Dane dotyczące rachunku zysków i strat
Przychody7 26641 89672 923198 759
Zysk brutto ze sprzedaży1 8668 98411 42550 407
Zysk brutto przed opodatkowaniem-1 932903-1 22928 271
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej-1 0841 9093031 655

Dane dotyczące przepływu środków pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-4 883- 12 913-34 547-36 231
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej7191 241-7 332-7 833
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 3893 0231 454-5 630
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych-2 775-8 649-40 425-49 694

Dane dotyczące bilansu
Zapasy lokali mieszkalnych664 970683 313714 803668 080
Razem aktywa798 346814 697841 871786 519
Kapitał własny423 119426 112424 502455 858
Zobowiązania długoterminowe121 245127 172134 032152 927
Zobowiązania krótkoterminowe249 826257 344279 352173 824

Pozostałe informacje
Liczba akcji - średnia w okresie272 360 000272 360 000272 360 000272 360 000
Zysk netto przypadający na 1 akcję-0,0040,0070,0010,116