Wybrane Dane Finansowe

 


Zapisz jako XLS
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Wybrane dane finansowe; w tys. złotychI KwartałI półroczeIII Kwartał narastającoDane roczne

Dane dotyczące rachunku zysków i strat
Przychody21 831176 431318 898395 492
Zysk brutto ze sprzedaży6 59656 172108 646139 388
Zysk brutto przed opodatkowaniem2 37535 05975 308103 019
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej49025 46559 61080 705

Dane dotyczące przepływu środków pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 70093 291140 924193 124
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej502539381-9 828
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-6 546-41 13332 741-30 621
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych-34452 697174 045152 675

Dane dotyczące bilansu
Zapasy lokali mieszkalnych807 823786 458761 566792 488
Razem aktywa1 061 4071 066 1931 162 0571 203 599
Kapitał własny452 386478 742512 238533 672
Zobowiązania długoterminowe181 577165 555210 351175 265
Zobowiązania krótkoterminowe427 445421 897439 468494 662

Pozostałe informacje
Liczba akcji - średnia w okresie162 442 859162 442 859162 442 859162 442 859
Zysk netto przypadający na 1 akcję0,0030,1630,3670,497