Wybrane Dane Finansowe

 


Zapisz jako XLS
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Wybrane dane finansowe; w tys. złotychI KwartałI półroczeIII Kwartał narastającoDane roczne

Dane dotyczące rachunku zysków i strat
Przychody21 831176 431318 8980
Zysk brutto ze sprzedaży6 59656 172108 6460
Zysk brutto przed opodatkowaniem2 37535 05975 3080
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej49025 46559 6100

Dane dotyczące przepływu środków pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 70093 291140 9240
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej5025393810
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-6 546-41 13332 7410
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych-34452 697174 0450

Dane dotyczące bilansu
Zapasy lokali mieszkalnych807 823786 458761 5660
Razem aktywa1 061 4071 066 1931 162 0570
Kapitał własny452 386478 742512 2380
Zobowiązania długoterminowe181 577165 555210 3510
Zobowiązania krótkoterminowe427 445421 897439 4680

Pozostałe informacje
Liczba akcji - średnia w okresie162 442 859162 442 859162 442 859
Zysk netto przypadający na 1 akcję0,0030,1630,367