Wybrane Dane Finansowe

 


Zapisz jako XLS
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Wybrane dane finansowe; w tys. złotychI KwartałI półroczeIII Kwartał narastającoDane roczne

Dane dotyczące rachunku zysków i strat
Przychody54 147110 681167 965207 025
Zysk brutto ze sprzedaży15 01026 16436 51042 565
Zysk brutto przed opodatkowaniem8 75212 67416 73117 241
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej9 01312 98717 83418 648

Dane dotyczące przepływu środków pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 49323 23344 58253 753
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej405562 3781 119
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-10 12011 283-19 115-47 596
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych-6 58735 07227 8457 276

Dane dotyczące bilansu
Zapasy lokali mieszkalnych650 946632 534617 287620 330
Razem aktywa765 117783 228765 462754 456
Kapitał własny464 961460 897465 521465 186
Zobowiązania długoterminowe153 379143 979150 278163 827
Zobowiązania krótkoterminowe142 957174 665146 107123 560

Pozostałe informacje
Liczba akcji - średnia w okresie272 360 000272 360 000272 360 000272 360 000
Zysk netto przypadający na 1 akcję0,0330,0490,0650,070