Wybrane Dane Finansowe

 


Zapisz jako XLS
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Wybrane dane finansowe; w tys. złotychI KwartałI półroczeIII Kwartał narastającoDane roczne

Dane dotyczące rachunku zysków i strat
Przychody12 68822 92863 77477 347
Zysk brutto ze sprzedaży6 14910 83329 46033 980
Zysk brutto przed opodatkowaniem2 2513 65118 92719 521
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej1 5452 48714 55115 141

Dane dotyczące przepływu środków pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej601-10 244-31 668-56 995
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-13-89-392-3 742
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 0303 20229 66028 231
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych-2 442-7 131-2 400-32 506

Dane dotyczące bilansu
Zapasy lokali mieszkalnych483 118501 088539 422577 010
Razem aktywa606 345613 897644 638657 021
Kapitał własny274 822276 563288 862289 483
Zobowiązania długoterminowe172 833168 986100 751147 494
Zobowiązania krótkoterminowe158 690168 348255 052220 044

Pozostałe informacje
Liczba akcji - średnia w okresie228 866 666228 866 666228 463 333228 463 333
Zysk netto przypadający na 1 akcję0.010.010.060.07