Wybrane Dane Finansowe

 


Zapisz jako XLS
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Wybrane dane finansowe; w tys. złotychI KwartałI półroczeIII Kwartał narastającoDane roczne

Dane dotyczące rachunku zysków i strat
Przychody66 023142 957178 951232 618
Zysk brutto ze sprzedaży11 83424 46130 58844 322
Zysk brutto przed opodatkowaniem4 49415 46116 86222 081
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej3 48412 16413 19017 414

Dane dotyczące przepływu środków pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej33 83843 703 49 10952 705
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 907- 5 029 - 3 202- 1 338
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3 343- 43 352 - 63 191- 56 604
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych33 274- 4 678 - 17 284- 5 237

Dane dotyczące bilansu
Zapasy lokali mieszkalnych670 319694 650712 933762 381
Razem aktywa865 693865 461 870 789943 183
Kapitał własny346 898345 517 346 423350 494
Zobowiązania długoterminowe206 265211 638169 960161 248
Zobowiązania krótkoterminowe312 530308 306 354 406431 441

Pozostałe informacje
Liczba akcji - średnia w okresie164 004 115163 873 259163 775 920163 689 616
Zysk netto przypadający na 1 akcję0,0210,074 0,0810,106