Wybrane Dane Finansowe

 


Zapisz jako XLS
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Wybrane dane finansowe; w tys. złotychI KwartałI półroczeIII Kwartał narastającoDane roczne

Dane dotyczące rachunku zysków i strat
Przychody167 227253 099321 934401 233
Zysk brutto ze sprzedaży45 84766 84775 32686 210
Zysk brutto przed opodatkowaniem37 42348 52948 49950 542
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej29 38840 64137 50440 143

Dane dotyczące przepływu środków pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej22 35710 74119 87025 983
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej- 56- 1 173- 1 1601 077
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej- 13 704- 25 359- 62 25412 447
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych1 987- 15 791- 43 54539 508

Dane dotyczące bilansu
Zapasy lokali mieszkalnych687 732690 581695 443710 247
Razem aktywa877 297849 861838 981937 767
Kapitał własny379 832381 245377 754379 817
Zobowiązania długoterminowe163 06990 63689 287185 534
Zobowiązania krótkoterminowe334 396377 980 371 940372 416

Pozostałe informacje
Liczba akcji - średnia w okresie163 285 842163 285 842162 937 256163 103 163
Zysk netto przypadający na 1 akcję0,0420,2490,2300,246