Wybrane Dane Finansowe

 


Zapisz jako XLS
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Wybrane dane finansowe; w tys. złotychI KwartałI półroczeIII Kwartał narastającoDane roczne

Dane dotyczące rachunku zysków i strat
Przychody65 915112 994 142 494153 155
Zysk brutto ze sprzedaży13 40121 13523 00111 930
Zysk brutto przed opodatkowaniem5 0715 705-148-18 684
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej4 1664 213342-15 431

Dane dotyczące przepływu środków pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej21 783-26 673-27 945-49 962
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-44-299-11 429-1 336
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-4 03234 24932 79069 735
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych17 7077 277-6 58418 437

Dane dotyczące bilansu
Zapasy lokali mieszkalnych586 401660 586673 710706 501
Razem aktywa747 827783 292792 721841 477
Kapitał własny468 839112 68664 958449 242
Zobowiązania długoterminowe133 969185 240201 305245 403
Zobowiązania krótkoterminowe142 504125 949124 181144 733

Pozostałe informacje
Liczba akcji - średnia w okresie272 360 000272 360 000272 360 000272 360 000
Zysk netto przypadający na 1 akcję0,0150,0040,001-0,057