Wybrane Dane Finansowe

 


Zapisz jako XLS
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Wybrane dane finansowe; w tys. złotychI KwartałI półroczeIII Kwartał narastającoDane roczne

Dane dotyczące rachunku zysków i strat
Przychody34 12939 93461 26296 674
Zysk brutto ze sprzedaży5 9177 44811 07522 688
Zysk brutto przed opodatkowaniem2 192- 212-1325 431
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej2 7875638836 757

Dane dotyczące przepływu środków pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 7137 49513 894-14 897
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 189-38 696-33 335-9 044
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-32 53050 33824 19823 675
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych-28 00619 1374 757-266

Dane dotyczące bilansu
Zapasy lokali mieszkalnych543 857585 499606 592631 317
Razem aktywa649 235766 973766 699765 961
Kapitał własny420 164420 889422 583424 203
Zobowiązania długoterminowe115 702201 018146 488120 345
Zobowiązania krótkoterminowe113 369145 066197 628217 159

Pozostałe informacje
Liczba akcji - średnia w okresie272 360 000272 360 000272 360 000272 360 000
Zysk netto przypadający na 1 akcję0,0100,0020,0000,03