Wybrane Dane Finansowe

 


Zapisz jako XLS
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Wybrane dane finansowe; w tys. złotychI KwartałI półroczeIII Kwartał narastającoDane roczne

Dane dotyczące rachunku zysków i strat
Przychody92 792246 905349 399480 899
Zysk brutto ze sprzedaży17 27343 59062 82684 700
Zysk brutto przed opodatkowaniem9 51927 75638 86655 424
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej7 60821 94928 76740 347

Dane dotyczące przepływu środków pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej- 4 0117 86357 384- 1 948
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0--173- 9 922
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej- 12 56035 96811 11610 205
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych- 16 57143 83168 327- 1 665

Dane dotyczące bilansu
Zapasy lokali mieszkalnych719 518646 894617 073665 583
Razem aktywa943 755977 151960 997966 597
Kapitał własny387 306401 647408 465420 045
Zobowiązania długoterminowe181 847208 899209 388211 057
Zobowiązania krótkoterminowe374 602366 605343 144335 495

Pozostałe informacje
Liczba akcji - średnia w okresie162 451 847162 447 328162 445 822162 445 075
Zysk netto przypadający na 1 akcję0,0470,1350,1770,248