Wybrane Dane Finansowe

 


Zapisz jako XLS
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Wybrane dane finansowe; w tys. złotychI KwartałI półroczeIII Kwartał narastającoDane roczne

Dane dotyczące rachunku zysków i strat
Przychody80 214170 214253 254294 087
Zysk brutto ze sprzedaży10 58127 61242 06645 690
Zysk brutto przed opodatkowaniem5 50914 35521 29418 663
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej4 43210 30115 83813 498

Dane dotyczące przepływu środków pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej19 76449 06658 07382 185
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 297-33 814-34 127-66 382
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-9 1907 15025 51520 165
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych11 87122 40249 46135 968

Dane dotyczące bilansu
Zapasy lokali mieszkalnych562 204664 349150 697643 154
Razem aktywa691 544813 794191 585805 121
Kapitał własny341 753129 16180 509343 480
Zobowiązania długoterminowe155 189175 78042 782191 092
Zobowiązania krótkoterminowe189 911284 22266 960270 549

Pozostałe informacje
Liczba akcji - średnia w okresie164 010 813164 010 813164 010 813164 010 813
Zysk netto przypadający na 1 akcję0,0240,0630,0970,082