Wybrane Dane Finansowe

 


Zapisz jako XLS
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Wybrane dane finansowe; w tys. złotychI KwartałI półroczeIII Kwartał narastającoDane roczne

Dane dotyczące rachunku zysków i strat
Przychody110 124146 187182 232231 744
Zysk brutto ze sprzedaży18 58824 68929 34138 078
Zysk brutto przed opodatkowaniem8 8645 6272 48313 890
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej5 8622 6752 0229 464

Dane dotyczące przepływu środków pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 511-13 05511 60327 411
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej5 4747 51113 63716 279
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-5 746-24 691-40 741-47 886
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych10 239-30 235-15 501-4 196

Dane dotyczące bilansu
Zapasy lokali mieszkalnych508 122509 425511 896512 098
Razem aktywa687 837676 153678 539705 799
Kapitał własny350 688331 100328 552337 889
Zobowiązania długoterminowe144 454198 376194 979174 120
Zobowiązania krótkoterminowe188 855142 468150 823189 667

Pozostałe informacje
Liczba akcji - średnia w okresie164 010 813164 010 813164 010 813164 010 813
Zysk netto przypadający na 1 akcję0,0360,0160,0010,058