Wybrane Dane Finansowe

 


Zapisz jako XLS
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Wybrane dane finansowe; w tys. złotychI KwartałI półroczeIII Kwartał narastającoDane roczne

Dane dotyczące rachunku zysków i strat
Przychody15 15642 07077 951116 309
Zysk brutto ze sprzedaży5 74915 36127 60640 194
Zysk brutto przed opodatkowaniem3 3237 72115 08525 988
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej2 5586 11512 31121 034

Dane dotyczące przepływu środków pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-17 139-20 389-14 345- 14 927
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 3291 952-1 64266
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej4 016-2051 84733 582
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych-11 749-18 642-14 14018 721

Dane dotyczące bilansu
Zapasy lokali mieszkalnych611 336629 116641 052646 253
Razem aktywa670 787679 104696 153743 391
Kapitał własny292 061295 619301 848382 218
Zobowiązania długoterminowe79 03663 29976 413113 715
Zobowiązania krótkoterminowe299 690320 186317 892247 458

Pozostałe informacje
Liczba akcji - średnia w okresie226 966 666226 966 666226 966 667235 672 238
Zysk netto przypadający na 1 akcję0,0110,030,050,089