Wybrane Dane Finansowe

 


Zapisz jako XLS
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Wybrane dane finansowe; w tys. złotychI KwartałI półroczeIII Kwartał narastającoDane roczne

Dane dotyczące rachunku zysków i strat
Przychody41 862111 228202 565484 762
Zysk brutto ze sprzedaży3 99519 86941 044118 690
Zysk brutto przed opodatkowaniem-5 5321 19813 30377 595
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej-4 4151 10410 44264 531

Dane dotyczące przepływu środków pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej40 77827 23935 16815 324
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej34448-3243 137
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-34 439-43 213-41 353-48 936
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych6 373-15 526-6 509-30 475

Dane dotyczące bilansu
Zapasy lokali mieszkalnych698 867726 966719 849574 098
Razem aktywa875 068895 081884 785743 411
Kapitał własny453 456458 421446 734359 586
Zobowiązania długoterminowe201 538128 367156 644151 571
Zobowiązania krótkoterminowe218 524306 189279 067299 964

Pozostałe informacje
Liczba akcji - średnia w okresie272 360 000272 360 000272 360 000272 360 000
Zysk netto przypadający na 1 akcję-0,0160,0030,0400,239