Wybrane Dane Finansowe

 


Zapisz jako XLS
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Wybrane dane finansowe; w tys. złotychI KwartałI półroczeIII Kwartał narastającoDane roczne

Dane dotyczące rachunku zysków i strat
Przychody112 385137 680199 4140
Zysk brutto ze sprzedaży25 19931 60448 8370
Zysk brutto przed opodatkowaniem13 49313 09718 5400
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej9 5869 82512 0720

Dane dotyczące przepływu środków pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-36 380-62 669-75 1870
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej161-9 612-10 2980
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej74 61327 92228 0110
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych39 571-42 982-57 4740

Dane dotyczące bilansu
Zapasy lokali mieszkalnych681 640727 197768 6040
Razem aktywa1 010 700990 1571 021 7070
Kapitał własny429 631429 870432 1170
Zobowiązania długoterminowe214 896212 345214 9130
Zobowiązania krótkoterminowe366 173347 942374 6770

Pozostałe informacje
Liczba akcji - średnia w okresie162 442 859162 442 859162 442 859
Zysk netto przypadający na 1 akcję0,0590,0600,074