Wybrane Dane Finansowe

 


Zapisz jako XLS
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Wybrane dane finansowe; w tys. złotychI KwartałI półroczeIII Kwartał narastającoDane roczne

Dane dotyczące rachunku zysków i strat
Przychody66 023142 957178 9510
Zysk brutto ze sprzedaży11 83424 46130 5880
Zysk brutto przed opodatkowaniem4 49415 46116 8620
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej3 48412 16413 1900

Dane dotyczące przepływu środków pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej33 83843 703 49 1090
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 907- 5 029 - 3 2020
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3 343- 43 352 - 63 1910
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych33 274- 4 678 - 17 2840

Dane dotyczące bilansu
Zapasy lokali mieszkalnych670 319694 650712 9330
Razem aktywa865 693865 461 870 7890
Kapitał własny346 898345 517 346 4230
Zobowiązania długoterminowe206 265211 638169 9600
Zobowiązania krótkoterminowe312 530308 306 354 4060

Pozostałe informacje
Liczba akcji - średnia w okresie164 004 115163 873 259163 775 920
Zysk netto przypadający na 1 akcję0,0210,074 0,081