Wybrane Dane Finansowe

 


Zapisz jako XLS
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Wybrane dane finansowe; w tys. złotychI KwartałI półroczeIII Kwartał narastającoDane roczne

Dane dotyczące rachunku zysków i strat
Przychody167 227253 099321 9340
Zysk brutto ze sprzedaży45 84766 84775 3260
Zysk brutto przed opodatkowaniem37 42348 52948 4990
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej29 38840 64137 5040

Dane dotyczące przepływu środków pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej22 35710 74119 8700
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej- 56- 1 173- 1 1600
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej- 13 704- 25 359- 62 2540
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych1 987- 15 791- 43 5450

Dane dotyczące bilansu
Zapasy lokali mieszkalnych687 732690 581695 4430
Razem aktywa877 297849 861838 9810
Kapitał własny379 832381 245377 7540
Zobowiązania długoterminowe163 06990 63689 2870
Zobowiązania krótkoterminowe334 396377 980 371 9400

Pozostałe informacje
Liczba akcji - średnia w okresie163 285 842163 285 842162 937 256
Zysk netto przypadający na 1 akcję0,0420,2490,230